Hudební věda 2019/4

Hudební věda 2019/4
ISBN: 0018-7003
Availability: in stock
including VAT
your price80,00 Kč
ps
Obsah:

Články | Articles
    Václav Klička's Harp in the Collection of the Czech Museum of Music
    Harfa Václava Kličky ve sbírce Českého muzea hudby
    DANIELA KOTAŠOVÁ
    Music History and Ethnicity from Prague to Indiana: Paul Nettl, Eighteenth-Century Bohemia, and Germaness
    Hudební historie a etnická příslušnost mezi Prahou a Indianou: Paul Nettl, Čechy 18. století a němectví
    MARTIN NEDBAL

Dokumenty | Documents
    An Unpublished Memoir by Paul Nettl
    Transcription and Translation: MARTIN NEDBAL

Nekrolog | Obituary
    Bruno Nettl: 1930–2020
    MARTIN NEDBAL

Konference | Conference
    54. International Musicological Colloquium Brno, Urban music culture in Central Europe ca. 1450–1670
    LENKA HLÁVKOVÁ
    Konference Popular Music Studies in Europe. History, Methodologies, Perspectives
    ALEŠ OPEKAR

Recenze | Reviews
    Ľubomír Chalupka: Generačné a štýlové konfrontácie. Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia II. (1951–2000)
    JARMILA DOUBRAVOVÁ
    Wolfgang Antesberger: Die deutschsprachigen Lieder für Pianoforte von Johann Wenzel Tomaschek
    ANJA BUNZEL

Bibliografie | Bibliography
    Česká muzikologická produkce v roce 2018 – výběrová bibliografie
    MARKÉTA KRATOCHVÍLOVÁ

Obsah ročníku | Volume contents

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha 2019, 160 x 230 mm, 144 str., ISSN 0018-7003