Hudební věda 2020/1

Hudební věda 2020/1
ISBN: 0018-7003
Availability: in stock
including VAT
your price80,00 Kč
ps
Obsah:

Články | Articles
    Ein Brünner Fragment der Motette Apollinis eclipsatur – eine Bemerkung zur Rezeption der Ars Nova in Mitteleuropa um 1400
    Brněnský fragment moteta Apollinis eclipsatur – poznámka k recepci hudby období Ars nova ve střední Evropě kolem roku 1400
    MARTIN HORYNA
    Fysiologická hudba: z českých bojů o Novou hudbu let dvacátých
    Physiological Music: Czech Struggles for New Music in the 1920s
    MILOŠ ZAPLETAL
    Rágy a emoce: Hudebně psychologické aspekty severoindických rág
    Ragas and Emotions: Music-psychological aspects of Hindustani Ragas
    TOMÁŠ REINDL – MAREK FRIČ – VIKTOR HRUŠKA

Konference | Conference
    Mezinárodní konference Reicha visionnaire 2020 a výroční rok Antonína Rejchy
    JANA FRANKOVÁ
    First session of the series of seminars Digital Humanities in Early Music Research; personal reflections
    HAIG UTIDJIAN

Recenze | Reviews
    Lisa Giombini: Musical Ontology. A Guide for the Perplexed
    SLÁVKA KOPČÁKOVÁ
    Viktor Velek: Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní I
    Tonkünstler zwischen Ostrau und Wien I
    JAN MAZUREK

Bibliografie | Bibliography
    Bibliografie české hudební muzeologie
    Czech Museology of Music: Bibliography
    MILOŠ ZAPLETAL


Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha 2019, 160 x 230 mm, 128 str., ISSN 0018-7003