Hudební věda 2020/2

Hudební věda 2020/2
Availability: in stock
including VAT
your price80,00 Kč
ps
Články | Articles

    Beethoven’s oeuvre as an argument: Fidelio Staged by the Municipal Theatre at the End of the 19th Century and its Reception in the Context of the Beethoven Tradition in Pressburg
    Beethovenova tvorba jako argument: Fidelio na prknech Městského divadla na sklonku 19. století a jeho recepce v kontextu beethovenovské tradice v Prešpurku
    JANA LASLAVÍKOVÁ
    Karel Janeček: Kontrapunkt (1945–1948) I – Kritická analýza zapomenutého spisu
    Karel Janeček: Counterpoint (1945–1948) I – Critical analysis of a forgotten text
    MILOŠ HONS

Různé | Miscellanea

    Regionalistická historiografie českého rocku a její nové přírůstky
    Regionalistic Historiography of Czech Rock Music and its Recent Acquisitions
    ALEŠ OPEKAR

Recenze | Reviews

    Tomislav Volek: Mozart, die italienische Oper des 18. Jahrhunderts und das musikalische Leben im Königreich Böhmen. Mit der Don-Juan-Studie von Vladimír Helfert
    STANISLAV BOHADLO
    Jana Spáčilová: Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha
    VÁCLAV KAPSA

Nekrolog | Obituary

    Ivan Vojtěch (1928–2020)
    JAN PIRNER

České resumé | English summaries

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha 2020, 160 x 230 mm, 128 str., ISSN 0018-7003