Hudební věda 2020/3

Hudební věda 2020/3
ISBN: 9700187003009
Availability: in stock
including VAT
your price80,00 Kč
ps
Hudební věda LVII - 3/2020

Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i.

Obsah:

Články / Articles

The Novena to Saint Teresa of Jesus and the Work of Prague Composers around 1720
Novéna k svaté Terezii od Ježíše a tvorba pražských skladatelů kolem roku 1720
Václav Kapsa

Janáček's Theoretical Views on sčasování (Musical Events in Time) and Their Projections in His Compositional Practice
Janáčkovy hudebněteoretické názory na sčasování a jejich prolínání do procesu skladatelovy kompoziční praxe
Karel Steinmetz

Karel Janeček: Kontrapunkt (1945-1948) II: Kritická analýza zapomenutého spisu
Karel Janeček: Counterpoint (1945-1948) II: Critical Analysis of a Forgotten Text
Miloš Hons

Různé / Miscellanea

Dodatky ke Slovníku hymnografů
Addenda to A Dictionary of Hymnographers
Jan Kouba

Wagners Ring in den Buddenbrooks von Thomas Mann
Wagner's Ring in Thomas Mann's The Buddenbrooks
Wagnerův Prsten v Buddenbrookových Thomase Manna
Manfred Hermann Schmid

Recenze / Reviews

Jistebnický kancionál II
Stanislav Tesař

Dagmar Glüxam: „Aus der Seele muss man spielen ...”. Über die Affekttheorie in der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts und Ihre Auswirkung auf die Interpretation
Roman Dykast

Tomáš Hlobil: Geschmacksbildung im Nationallinteresse II: Der Abschluss der frühen Prager Universitätsästhetik im mitteleuropäischen Kulturraum 1805-1848
Anja Bunzel

Petr Zvěřina: Hudba prorůstající časem: Pozdní skladby Mortona Feldmana
Josef Fulka

Česká resumé / English summaries

Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2020, rozměr 160 x 230 mm, 163 s., články česky, anglicky a německy, resumé v češtině, english summaries, ISSN 00187003