Hudební věda 2020/4

Hudební věda 2020/4
Availability: in stock
including VAT
your price80,00 Kč
ps
Hudební věda LVII - 4/2020

Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i.

Obsah:

Články | Articles

“To Pursue His Own Affairs Elsewhere”: Some Observations and Reflections on Josquin’s Missa L’homme armé sexti toni
„Kdekoli jsem, sleduji své zájmy“: několik poznámek a úvah k Josquinově skladbě Missa L'homme armé sexti toni
Jaap van Benthem

An Inconspicuous Relative of the Speciálník Codex. On the Dating and Structure of the Manuscript CZ–Pu VI C 20a
Nenápadný příbuzný Kodexu Speciálník. K dataci a struktuře rukopisu CZ–Pu VI C 20a
Lenka Hlávková

Used Hymnbooks. An Annotated Copy of Valentin Triller’s Ein Christlich Singebuch
Zpěvníky v praxi. Komentovaný exemplář tištěného zpěvníku Ein Christlich Singebuch Valentina Trillera
Antonio Chemotti

Some Latin Contrafacta of Ars Nova Songs in Central-European Sources from the First Half of the Fifteenth Century
Latinská kontrafakta některých písní z období ars nova ve středoevropských pramenech 1. poloviny 15. století
Michał Gondko

Praying for Rain. Music for Rogation Days from Silesia
Modlitba za déšť. Hudba pro prosebné dny ve Slezsku
Tomasz Jeż

The Most Important Sources from the Era of Pietism Related to the History of Musical Life in the Evangelical Lutheran Church of Levoča/Leutschau
Nejvýznamnější prameny se vztahem k dějinám hudebního života Evangelické církve augsburského vyznání v Levoči v období pietismu
Janka Petőczová

Různé | Miscellanea

“So You Want to Write a Fugue?” in Post-Rudolphine Times, or Michael Maier’s Warning to Musicians in Atalanta fugiens (1617)
„Tak Vy chcete napsat fugu?“ v porudolfinské době neboli varování Michaela Maiera hudebníkům ve sbírce Atalanta fugiens (1617)
Marc Desmet

Recenze | Reviews

Karl Kügle (ed.): Sounding the Past. Music as History and Memory
Scott Lee Edwards

Ada Arendt – Marcin Bogucki – Paweł Majewski – Kornelia Sobczak: Chopinowskie igrzysko. Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 1927–2015
Bartłomiej Gembicki

Bibliografie | Bibliography

Česká muzikologická produkce v roce 2019 – výběrová bibliografie
Markéta Kratochvílová


Obsah ročníku | Volume contents


Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2020, rozměr 160 x 230 mm, 163 s., články česky, anglicky a německy, resumé v češtině, english summaries, ISSN 00187003