Hudební věda 2021/3

Hudební věda 2021/3
Availability: in stock
including VAT
your price80,00 Kč
ps
Obsah

Články | Articles
The Music Collection of Prešov’s Parish Church of St. Nicolas from the Perspective of the Canon of Musical Classicism (on the Current Research). Sbírka hudebnin farního kostela sv. Mikuláše v Prešově v kontextu kánonu hudebního klasicismu (k aktuálnímu výzkumu). Slávka Kopčáková
Josef Suk – Universal-Edition Wien. Kritická edice korespondence. Josef Suk and Universal-Edition Wien. A Critical Edition of Mutual Correspondence. Lenka Křupková
Opera v Polsku. Repertoár polských divadel po roce 2000 s důrazem na soudobou operní tvorbu. Opera in Poland. The Repertoire of Polish Theatres after 2000, with Focus on Contemporary Operas. Eva Balcárková
Atonalita a nevědomí: jedno Adornovo přirovnání a jeho důsledky. Atonality and the Unconscious: A Comparison Made by Adorno’s and Its Consequences. Josef Fulka

Recenze | Reviews
Darina Múdra: Topografia hudby klasicismu na Slovensku z pohľadu kánonických vizitácií. Jiří Sehnal
Jana Laslavíková: Mestské divadlo v Prešporku na konci 19. storočia. Medzi provinciou a metropolou. Edita Bugalová
David Fligg: Dopis od Gideona. Krátký život hudebního génia. Gideon Klein 1919–1945. Martin Flašar

Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2021, rozměr 160 x 230 mm, 140 s., články česky, anglicky a německy, resumé v češtině, english summaries, ISSN 00187003