Husité na Žižkově: Pomíjivá paměť pražské periferie

Husité na Žižkově: Pomíjivá paměť pražské periferie
ISBN: ISBN 978-80-7637-412-6
Availability: in stock
including VAT
your price599,00 Kč
ps
Petr Čornej
Husité na Žižkově: Pomíjivá paměť pražské periferie

Barvitý příběh kulturních, sociálních, stavebních, politických i ideologických proměn Žižkova líčí oblíbený historik s charakteristickou vypravěčskou brilancí. A také s trochou nostalgie po zanikajícím duchu místa, kde prožil své dětství a kde původní kolorit stále více podléhá technokratickým vizím.
Nápad vztyčit na Vítkově Žižkovu jezdeckou sochu dostal stavitel Karel Hartig roku 1862 a krátce nato vzniká v jeho pracovně regulační plán budoucího Žižkova. Vychází z vlasteneckého konceptu čtvrtě jako místa historické paměti s názvy ulic a prostranství odkazujícími na husitství. Obdiv k husitům byl vlastní také první republice a domnělá sociální pokrokovost tohoto pozdně středověkého hnutí se hodila komunistickému režimu, který z něj učinil ideologický nástroj. Politická pnutí se propisovala do mapy Žižkova novými názvy, zatímco se obraz lokality v obecném povědomí měnil: husitská tradice ztrácela na naléhavosti a čím dál tím silnější se stávala legenda „rudého“ Žižkova, kterou české společnosti vnutili komunisté.

Obsah:

ÚVODEM
KRAJINA S POPRAVIŠTĚM
ROMANTICKÁ VYCHÁZKA NA ŽIDOVSKÉ PECE A ZPĚT
OTEC ZAKLADATEL PŘICHÁZÍ
ZÁŘE KALICHA A STÍN BÍLÉ HORY
ZROD ŽIŽKOVA VE VÍRU STÁTOPRÁVNÍHO ZÁPASU
MÍSTO AKTUALIZOVANÉ HISTORICKÉ PAMĚTI
HUSITSTVÍ NA SAMOSTATNÉM ŽIŽKOVĚ
DOMY A DĚJINY
V PRVNÍCH LETECH REPUBLIKY
VELKÁ PRAHA
PROTEKTORÁTNÍ ČASY
POKUS O SYSTÉM
KOMUNISTICKÁ PŘEVRAT, PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ A ŽIŽKŮV POMNÍK
KALIŠNÍCI U PROVĚREK
ÚKROK STRANOU: MÝTUS "RUDÉHO" ŽIŽKOVA
OD DETONACÍ K ASANACI
NOVÁ DOBA, STARÉ PROBLÉMY
VÝZVY A NEJISTOTY 21. STOLETÍ
EXKURS: HUSITÉ NA PANKRÁCI
BILANCE: ŽIŽKOV JAKO PARADIGMA ČESKÉHO HISTORISMU
POZNÁMKY
PŘÍLOHA I: ŽIŽKOVSKÉ ULICE A NÁMĚSTÍ (STAV K ROKU 2021)
PŘÍLOHA II: ZANIKLÉ NÁZVY ŽIŽKOVSKÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PRAMENY A LITERATURA
SEZNAM ZKRATEK
PŮVOD VYOBRAZENÍ
POZNÁMKA NÁZVOSLOVNÁ
REJSTŘÍK JMENNÝ
REJSTŘÍK POPISNÝCH ČÍSEL A ZANIKLÝCH USEDLOSTÍ

Paseka, Praha 2023, rozměr 17 x 24 cm, počet stran 414, česky, ISBN 978-80-7637-412-6