Husitství a husité

Husitství a husité
ISBN: 978-80-246-3993-2
Availability: in stock
including VAT
your price420,00 Kč
ps
Petr Čornej

Husitství a husité

Kniha přináší 16 dříve publikovaných studií, které byly pro tento soubor doplněny a rozšířeny o nové poznatky tak, aby odrážely momentální stav vědeckého bádání. Věnuje se problematice široce chápané husitské epochy, kterou autor vymezuje léty 1402–1485, avšak přihlíží i k aktualizaci husitských idejí v předbělohorském období. V několika tematických blocích přibližuje působení Jana Husa, situaci v husitské Praze, osobnost českého krále Jiřího z Poděbrad, dějepisectví 15. a 16. století i reflexi husitství v moderní české společnosti.

Obsah:

Předmluva: Husitství jako badatelská výzva

Pojmy a problémy
Vzbúřenie, búře, búřka a husitská revoluce
Husitství: Katastrofa, anebo východisko z pozdně středověké krize?

V předveřer revolučního výbuchu
Praha po Husovi
"Prozatím poroučíme zmíněné křivdy Pánu Bohu, jehož je pomsta..." Stížný list české a moravské šlechty proti Husovu upálení v historických souvislostech

Husitská Praha
Prachatice, Zlatá Koruna (a Praha) v roce 1420
Pražský husita Jeroným Šrol

Král dvojího lidu
Královská volba na Staroměstské radnici
Jiří Poděbradský a česká otázka v mezinárodním kontextu let 1436-1464
Poděbradská éra: pojmenování, výmer, problémy

Na soudu dějin
Tři sondy do historiografie doby husitské
Kam sahá paměť. "Zrádce" Čapek a svědectví Bohuslava Bílejovského
Politické a náboženské aktualizace husitství v českých kronikách na rozhraní středověku a novověku
Hájkův obraz husitské epochy
Proč Klio básní

V pohledu moderní doby
Přibyslav - město Žižkovo
Vnímání husitství v české moderní a post moderní společnosti

Seznam zkratek
Summary
Biografická poznámka
Rejstřík

Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, rozměr 145 x 200 mm, 480 s., česky, ISBN 978-80-246-3993-2