Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury

Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury
ISBN: 978-80-88304-53-1
Availability: in stock
including VAT
your price500,00 Kč
ps
Pavel Brodský - Martina Šumová
Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury
ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze

Ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze je uloženo 115 středověkých a raně novověkých rukopisných zlomků původem z různých zemí oblasti latinské kultury, které byly doposud v odborné literatuře podchyceny nedostatečně. Speciální katalog iluminovaných zlomků zpracovaný na základě nového výzkumu je proto důležitým krokem ke zpřístupnění dosud nepříliš známého ikonografického materiálu. Katalog byl vytvořen v souladu s požadavky soudobé kodikologie na popis vnějších i vnitřních znaků a vybaven obrazovou přílohou. Jako základní evidenční pomůcka umožní badatelům orientovat se v rozsáhlém fondu vyobrazení nejrůznějších námětů a může se tak stát východiskem práce nejen historiků, kodikologů a historiků umění, ale i odborníků v dalších vědeckých disciplínách, domácích i zahraničních, jimž slouží anglická sumarizující stať a ikonografický rejstřík.

Studie o rukopisech. Monographia. Svazek XXV.

Obsah:

Úvod
Vznik a vývoj sbírky
Origin and development of the collection
Chronologie a slohový vývoj výzdoby zlomků
Chronology and stylistic development in the decoration of fragments

Katalog

Konkordance pořadových čísel katalogu se signaturami
Konkordance signatur s pořadovými čísly katalogu
Zeměpisný rejstřík
Jmenný rejstřík
Rejstřík citovaných rukopisů
Biblický rejstřík
Ikonografický rejstřík
Iconographic Index
Použitá literatura
Seznam zkratek
Seznam vyobrazení

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Národní galerie v Praze, Praha 2020, rozměr 215 x 297 mm, bar., bilingvně česky - anglicky, ISBN 978-80-88304-53-1