Iluminované rukopisy v archivech na území Čech

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech
ISBN: 978-80-87782-79-8
Availability: in stock
including VAT
your price1 450,00 Kč
ps
Pavel Brodský, Martina Šumová

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech


V archivech na historickém území Čech je uloženo téměř dvě stě iluminovaných rukopisů, počítaje v to i památky, které jsou zde pouze deponovány, ale jsou majetkem jiných subjektů, zejména církevních. V odborné literatuře byly doposud podchyceny nesystematicky a z tohoto důvodu byly předmětem badatelského zájmu jen nahodile. Katalog iluminovaných rukopisů v českých archivech, vytvořený v souladu s požadavky soudobé kodikologie a vybavený rozsáhlou obrazovou přílohou, proto poprvé v úplnosti podchytil podrobným uměleckohistorickým popisem všechny výtvarně zdobené rukopisy příslušných institucí v časovém rozmezí od konce 11. století do poloviny 17. století. Publikace tak umožní badatelům orientovat se v rozsáhlém fondu vyobrazení nejrůznějších námětů a jako spolehlivá pomůcka se může stát východiskem práce nejen historiků, kodikologů a historiků umění, ale i odborníků v dalších vědeckých disciplínách, domácích i zahraničních, jimž slouží anglická sumarizující stať a ikonografický rejstřík.

Obsah:

Předmluva
Úvod
Chronologie a slohový vývoj rukopisů
The Chronology and Stylistic Evolution of the Manuscripts
Katalog
Konkordance pořadových čísel katalogu se signaturami
Konkordance signatur s pořadovými čísly katalogu
Seznam datovaných rukopisů
Zeměpisný rejstřík
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík
Rejstřík citovaných rukopisů
Heraldický rejstřík
Biblický rejstřík
Biblical index
Ikonografický rejstřík
Iconographical index
Použitá literatura
Seznam zkratek
Seznam vyobrazení

Masarykův ústav AV ČR, Praha 2018, 384 str., 220 x 310 mm, ISBN 978-80-87782-79-8