industriál_paměť_východiska

industriál_paměť_východiska
Availability: in stock
including VAT
your price748,00 Kč
ps

Eva Dvořáková, Benjamin Fragner, Tomáš Šenberger

industriál_paměti_východiska

Fotografie Pavel Frič

Z přebalu knihy:

Staré fabriky, užitkové a výrobní haly, pivovary, jatky, cukrovary, vodárny a vodojemy, mlýny a vodní díla, nádraží, hutě, vápenky nebo důlní věže patří do české a moravské krajiny a do obrazu našich měst stejně neodmyslitelně jako historické památky. Tato publikace dokumentuje autentický stav některých průmyslových objektů a areálů v rozmezí let 2003 - 2006, představuje unikátní architekturu a typologii industriálních staveb, navazující na odpovídající technologii jednotlivých průmyslových odvětví. Zachycuje nejenom to, co zbylo v naší paměti, naznačuje současně východiska pro nové postindustriální využití tohoto dědictví, od stavebních konverzí po alternativní uměleckou inspiraci. 

Na závěr krátké anglické shrnutí