Industriální architektura: tvůrci a plány / Industrial architecture: designers and plans

Industriální architektura: tvůrci a plány / Industrial architecture: designers and plans
ISBN: 978-80-01-06890-8
Availability: in stock
including VAT
your price790,00 Kč
ps
Lukáš Beran (ed.)

Industriální architektura: tvůrci a plány / Industrial architecture: designers and plans

První část publikace se pokouší shrnout to, co bylo ve středoevropském kulturním prostoru v posledních letech napsáno o průmyslové architektuře a jejích tvůrcích – v domácí tradici překladové literatury česky, ale také, ve snaze nabídnout tyto poznatky k širšímu sdílení, anglicky. Druhou částí je pak katalog výstavy uskutečněné roku 2021 v Galerii Národní technické knihovny v Praze pod názvem Industriální architektura na starých plánech a v nových médiích. Jejím cílem nebylo jen podat přehled významných děl průmyslové architektury v českých zemích, ale především přiblížit proces jejich návrhu – a to pomocí dobových dokumentů a především původních plánů vystavených v originálu. Průmyslové stavby jsou zde zhmotněním hospodářských vztahů a výrobních postupů, ale zároveň také dílem konkrétních lidí, obrazem jejich schopností, ambicí a představ o světě.

Obsah / Contents

Úvodem a na vysvětlenou / A Word of Introduction and Explanation (Lukáš Beran)

Carl Arnold Séquin-Bronner: Prototypické inovace v průmyslovém stavebnictví / Carl Arnold Séquin-Bronner: Prototypical Innovations in Industrial Construction (Michael Hanak)

„Bleskový architekt“ Philipp Jakob Manz / The ‘Lightning Architect’ Philipp Jakob Manz (Kerstin Renz)

Uzlový bod modernity: Německá průmyslová architektura okolo roku 1900 / A Hub of Modernism: German Industrial Architecture around 1900 (Axel Föhl)

Hubert Gessner: Stavby pro průmysl /Hubert Gessner: Buildings for Industry (Markus Kristan)

Bohumil Hypšman ve službách průmyslu / Bohumil Hypšman in the Service of Industry (Martin Strakoš)

Průmyslová architektura Leopolda Bauera / The Industrial Architecture of Leopold Bauer (Jindřich Vybíral)

Průmyslová architektura, avantgarda a fotografie / Industrial Architecture, the Avant-Garde and Photography (Franziska Bollerey)

Made in Czechoslovakia: Exporty průmyslových staveb po druhé světové válce / Made in Czechoslovakia: The Export of Industrial Buildings after the Second World War (Jan Zikmund)

Katalog / Catalogue (Lukáš Beran, Jakub Potůček, Jan Zikmud a Michal Horáček)

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, Praha 2021, rozměr 300 x 210 mm, 351 s., 113 celostránkových barevných a 100 černobílých reprodukcí dobových plánů a vyobrazení, bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-01-06890-8