Industriální topografie / Kraj Vysočina

Industriální topografie / Kraj Vysočina
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps

BERAN, Lukáš, VALCHÁŘOVÁ, Vladislav, ZIKMUND,Jan et al.

Industriální topografie / Kraj Vysočina

Krajem Vysočiny pokračuje systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky. Kniha na 273 stranách lokalizuje a identifikuje 683 objekty ve 324 heslech, obsahuje 5 map a 473 černobílá vyobrazení.

Přináší další výsledky projektu MK ČR „Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity“ v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI. Vydalo ji Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ve spolupráci a s podporou Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Obsah:

Úvodem

Ediční poznámka

Poděkování

1 Jihlava, Telč

2. Pelhřimov, Humpolec

3. Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou

4. Žďár nad Sázavou

5. Třebíč, Náměšť nad Oslavou

Jmenný rejstřík

Rejstřík obcí

Typologický rejstřík

Seznam literatury

Zdroje zobrazení