Industriální topografie / Kulturní klastry / Česko – Evropa

Industriální topografie / Kulturní klastry / Česko – Evropa
ISBN: ISBN 978-80-88161-20-2
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
Klára Pučerová, Dan Merta (eds.)

Industriální topografie / Kulturní klastry / Česko – Evropa

Industrial topography / Cultural clusters / Czech Republic – Europe

Publikace se věnuje vybraným příkladům konverzí industriálních objektů či celých areálů, které byly proměněny pro potřeby kulturních institucí. Na čtyřech desítkách ukázek je představena situace v České republice a v Evropě s důrazem na Norsko a Island. Výběr zahrnuje rozmanitou škálu přístupů, měřítek, míry vstupu současné architektury, privátní i státní projekty, projekty dnes vnímané jako ikonické či iniciační, i poměrně nedávné počiny, některé dokonce ještě před svým dokončením. Vlastní výběr uvádějí eseje teoretiků, kteří se danou tematikou dlouhodobě zabývají.

Praha – Holešovická tržnice, Kunsthalle Praha, La Fabrika, Fórum Karlín, Centrum současného umění DOX, Pragovka Art District

ČR – Dolní oblast Vítkovice, 14|15 Baťův institut, Automatické mlýny Pardubice, DEPO2015, Uhelný mlýn a Kotelna v Libčicích nad Vltavou, EPo1, Brillovka, Fait Gallery, Pole designu v areálu Egoé Bílovice, The Distillery – Social Reactor, PLATO Ostrava, Moving Station Plzeň, Areál Procházkovy továrny v Humpolci, Areál Jabloneček, Centrum stavitelského dědictví Plasy

Norsko – Kistefos Museum, areál Papirbredden v Drammen, Rockheim Museum, oblast podél řeky Akeru v Oslu, Kaviar Gallery, Kunstsilo Kristiansand, Bomuldsfabriken Kunsthall Arendal

Island – Reykjavik Art Museum Hafnarhús, Marshall House

Evropa – Areál Pfefferberg Berlín, Matadero Madrid, Tour and Taxis (Gare Maritime) Brusel, Tate Modern London, Dánské národní námořní muzeum, Kasárne/Kulturpark Košice, Tabačka Košice, Kulturní krajina Zollverein, Fondazione Prada Milano, Museum de Pont Tilburg, Muzeum Śląskie w Katowicach

Obsah
Content


Domy pro stroje, nebo kulturu? Konverze industriálních areálů na kulturní a společenské klastry - Dan Merta Houses for Machines or Culture? Conversion of Industrial Areas into Cultural and Social Clusters - Dan Merta
Architektura konverzí / V mezičase rozkladu i opojení-Benjamin Fragner / Architecture of Conversions / In between Decay and Infatuation-Benjamin Fragner
Ostrava a konverze industriálních památek-Martin Strakoš / Ostrava and the Conversion of Industrial Monuments-Martin Strakoš
Recyklace industriální architektury posílí proměny městských struktur - Petr Kropp / Industrial Architecture Recycling Will Enhance Urban Transformation-Petr Kropp
Ochrana průmyslového dědictví - není otázkou zda, ale jak - Grete Swensen / Safeguarding industrial heritage - not a question of whether, but how - Grete Swensen

Mapa/Map

La Fabrika CZ
Centrum současného umění DOX a mutifunkční sál DOX+ CZ /DOX Centre for Contemporary Art and DOX+ Multifunctional Hall CZ
Karlin Hall 1-Forum Karlín / Karlin Hall 1 - Forum Karlín CZ 8 / Pragovka Art District CZ

Kunsthalle Praha/Kunsthalle Prague CZ
Holešovická tržnice- Meziprostory Pražské tržnice CZ / Holešovice Market Hall - Prague Market Hall Intermediate spaces CZ
Fait Gallery ve Vaňkovce / Fait Gallery in Vaňkovka CZ / Dolní oblast Vítkovice / Lower Vítkovice area CZ
Vývojový a výrobní areál Egoé-Výstavní platforma Pole designu CZ / Egoé Development and Production Campus -Field of Design Educational Platform CZ                        
Zóna pro umění 8smička & Divadlo Za komínem / 8smička Zone for Art& Za kominem Theatre CZ             
Kotelna a Uhelný mlýn-Multifunkční prostor a galerie současného umění ARTO.TO CZ / Boilerhouse and Coal Mill - Multifunct
14|15 Baťüv institut- Krajská galerie výtvarných umění, Muzeum jihovýchodní Moravy a Moravská knihovna Františka Bartoše CZ / 14|15 Baťa Institute- Regional Gallery of Fine Arts, Museum of Southeast Moravia and František Bartoš Regional Library CZ                              
Centrum stavitelského dědictví NTM / NTM Building Heritage Centre CZ           
Kreativní zóna DEPO2015/ DEPO2015 Creative Zone CZ
MOVING STATION CZ
The Distillery-Social Reactor CZ
Brillovka / Brill's Mechanical Factory CZ
Městská galerie současného umění PLATO / PLATO City Gallery of Contemporary Art CZ
Kulturní čtvrť Automatické mlýny - Gočárova galerie, GAMPA, Sféra, Silo/Nadace AM CZ / Automatic Mills Cultural Quarter -Gočár Gallery, GAMPA, Sféra, Silo/AM Foundation CZ
Centrum současného umění EPo1 / EPo1 Centre for Contemporary Art CZ
Areál Jabloneček/ Jabloneček Facility CZ

Bomuldsfabriken Kunsthall, Kunstarena Torbjørnsbu NO
Kistefos Museum NO
Oblast Vulkan, budovy okolo vodní cesty / Vulkan area, buildings around the waterwayNO
Areál Papirbredden / Papirbredden Campus NO
Rockheim - Norské národní muzeum populární hudby NO / Rockheim-Norwegian National Museum of Popular Music NO
KaviarFactory NO
Kunstsilo NO

Reykjavik Art Museum IS
The Marshall House IS

Museum de Pont NL
Kulturní krajina Zollverein - Nadace a světové dědictví UNESCO DE / Zollverein Cultural Landscape- Foundation and UNESCO World Heritage Site DE
Tate Modern UK
Areál Pfefferberg / Pfefferberg area DE Matadero Madrid-Centrum pro současnou tvorbu / Matadero Madrid - Centre for Contemporary Art ES
Dánské národní námořní muzeum a kulturní čtvrť Kronborg DK / Danish National Maritime Museum and Culture Harbour Kronborg DK
Kasárne/Kulturpark/Barracks/Kulturpark SK
Tabačka Kulturfabrik SK
Slezské muzeum / Silesian Museum PL
Fondazione Prada IT
Gare Maritime BE

Jmenný rejstrik/ Index of Names
Resumé

ARCHITECTURA, z.s., Praha & Technická univerzita v Liberci, Praha - Liberec 2024, rozměr 190 x 240 mm, 288 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88161-20-2 (ARCHITECTURA, z.s.), 978-80-7494-706-3 (TUL)