Ironie aneb sebekritická neprůhlednost postmoderní architektury

Ironie aneb sebekritická neprůhlednost postmoderní architektury
ISBN: 978-80-7467-143-2
Availability: in stock
including VAT
your price690,00 Kč
ps
Emanuel Petit
Ironie aneb
sebekritická neprůhlednost
postmoderní architektury

Dějiny postmoderní architektury se už dávno uzavřely. Tento fakt podněcuje dnešní historiky architektury, a to dokonce i české, aby tyto dějiny zmapovali. Kniha Emmanuela Petita vyniká mezi takovými pokusy svým teoreticko-analytickým přístupem. Petit si uvědomil, že postmodernismus se už od svých počátků po roce 1960 ujal tématu, s jakým se v dějinách architektury setkáme jen sporadicky. Zvykla-li si architektura doby modernismu i dob starších ladit svoje projevy do důstojného, vážného, ne-li tragického tónu, postmoderní autoři se naopak rozhodli sázet na humor a ironii. Petit si vybral pětici z nich – Roberta Venturiho, Stanleyho Tigermana, Aratu Isozakiho, Petera Eisenmana a Rema Koolhaase -, aby sledoval, jakou funkci každý z nich ironii přikládá a jak s ní pracuje ve svých projektech. Porovnává přitom myšlení těchto architektů-intelektuálů s idejemi slavných ironizujících filozofů, básníků a literárních vědců, od Sókrata přes Giambattistu Vica, bratry Schlegely, Sorena Kierkegaarda a Friedricha Nietzscheho po Umberta Eca, Jacquese Derridu, Paula de Mana, Jeana Baudrillarda a Richarda Rortyho. Třebaže problém, jaký autor řeší, není snadný, Petitův výklad je velmi čtivý a přesvědčivý. Jeho kniha si klade za cíl oslovit jak širší obec laických zájemců o architekturu 20. století, tak i studenty a odborníky.

Obsah:

Poděkování

Kapitola 1: Úvod
Ironie na vzestupu
Intoxikace dialektikou
Úhly pohledu
Nová teorie postmoderny
EXERGUE: architektonická gravitační síla aneb prostor pro ironii

Kapitola 2: Robert Venturi a Denise Scott Brownová
Vyspělý modernismus: Le Corbusierův Dauphin
Gravitační síla humanistické perspektivy
Americký antihrdina
„Dnešní architekti jsou příliš vzdělaní”
Složitost a (nová) kritika
Amorální estétská pokroucení obrazu
Architekt-šprýmař
Americký hyperrealismus: karikatura
„Internacionála ironie”

Kapitola 3: Stanley Tigerman
Vyznavači estetiky nebo libertinové etiky
Credo des refusés
Nezhojitelná rána architektury
Vychýlený humor
Sexuální bouda
Miesovská mlhavost
ArchiŽivot
(An)architektonické bloudění

Kapitola 4: Arata Isozaki
Singulární obraz
Alegorie: uničené tělo
Ústupový manifest
Pozdržené překlady
Pád idejí
Navrhněte si bytost
Schizofrenní eklekticismus
Absolutní nicota

Kapitola 5: Peter Eisenman
Teorie: prostor rozdělení
Popření sebe-identity
Prázdná postava
Écriture double
Přetvařující se fikce
Prázdná rétorika: Le pas au-delà
Sebe-rozklad

Kapitola 6: Rem Koolhaas
Přehodnocené společenské smlouvy
Insider s odstupem
Oborový Verwindung
Sekvenční pravdy
Simulovaný exodus
Metastabilní volné zóny
Moskva, 1923
New York, 1976
Skok ze slepé uličky reflexe
Metamoderní teorie

Epilog
Nad Petitovou Ironií (Doslov Rostislava Šváchy)
Rejstřík

Arbor vitae, Řevnice 2018, rozměr 170 x 220 mm, 264 s., čb., česky, ISBN 978-80-7467-143-2