Italská opera v mozartovské Praze

Italská opera v mozartovské Praze
ISBN: 978-80-246-4843-9
Availability: in stock
including VAT
your price429,00 Kč
ps
Marc Niubo

Italská opera v mozartovské Praze

Kniha je věnována jednomu z klíčových období dějin pražského divadla, vrcholným rokům zdejší italské opery (1781–1785), které významně ovlivnily světově proslulou tvorbu a recepci děl W. A. Mozarta. Téma je pojednáno ze dvou vzájemně se doplňujících hledisek: jako dějiny pražské opery a jako sonda do dobového italského repertoáru. Ve čtyřech kapitolách jsou vyloženy podmínky vzniku a provozu opery v Thunovském a následně i Nostitzově divadle, průběh sledovaných sezon, na vybraných sedmi operách hlavní rysy a důležitá témata repertoáru, který je v závěru zhodnocen v mezinárodním kontextu. Mozartovské souvislosti tvoří další interpretační rámec.
Kniha je založena na důkladném přehodnocení dosavadní literatury, nových pramenných objevech a analýzách oper, jež z většiny dosud nebyly ve světové odborné literatuře zpracovány. Součástí jsou rozsáhlé přílohy – soupis repertoáru, transkripce dokumentů, ale také slovníkově uspořádané biogramy italských interpretů.

Stručný obsah

Předmluva
Ediční poznámka
Úvod

Kontexty a hlavní aktéři
Čtyři sezóny italské opery
Repertoár
Pražský repertoár v mezinárodním kontextu
Textové přílohy
Obrazová příloha

Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 165 x 235 mm, 300 s., česky, barevná obrazová příloha, ISBN 978-80-246-4843-9