Ivo Kořán. Texty

Ivo Kořán. Texty
ISBN: 978-80-88283-28-7
Availability: in stock
including VAT
your price540,00 Kč
ps
Klára Benešovská - Helena Dáňová - David Vrána (eds.)
Ivo Kořán. Texty

Výběr předložených textů Ivo Kořána byl veden snahou zachytit šíři jeho celoživotního badatelského zájmu. Ivo Kořán zůstává prvním českým uměleckým historikem, který od konce 50. let 20. století systematicky propojoval středověké umění s barokní kulturou a dokázal prostřednictvím písemných i hmotných barokních pramenů nahlížet památky středověké. I to je jeho podstatný odkaz oboru. Některé Kořánovy interpretace, formulace a názory se setkávaly a stále setkávají s nesouhlasem jeho vrstevníků či příkrou kritikou generace, která nastoupila na pole dějin umění v 90. letech. K nové diskusi nad „zasutými“ či „odsunutými“ tématy jsme chtěli přispět předloženým výborem statí, který dává příležitost nové generaci uměleckých historiků témata otevřít z perspektivy současného bádání. Vědecká poctivost, erudice a zároveň nadšení, obdiv i pokora přístupu k jednotlivým zkoumaným dílům jsou základní pilíře Kořánových statí.

Obsah:

Editorské slovo úvodem (Klára Benešovská)
Laudatio (Marian Kutzner)
Ivo Kořán a středověké umění (Zuzana Všetečková)
Ivo Kořán a baroko (Martin Pavlíček)
Bliskie spotkania z Ivo Kořánem (Jan Wrabec)

Texty Ivo Kořána

Legenda a kult sv. Ivana
Slovanská tradice a Vyšehrad
Byzantské vlivy na počátky české malby gotické a Madona roudnická v Krakově (spoluautor Zbigniew Jakubowski)
Corpus Christi i vitráže ze Slivence v kontextu české gotické malby
Život našich gotických Madon
Gotické veraikony a svatolukášské Madony v pražské katedrále
Umění řeholních kanovníků sv. Augustina
Łaskami słynąca Madonna Krzeszowska. Maria Gratis Domus - Domus Gratiae Mariae
Ještě o křešovské Madoně
Vyšehradské inventáře mezi gotikou a barokem
Prasko-wrocławski krąg późnych humanistów
Historyczne uwarunkowania stosunku nacji czeskiej do katolicyzmu
Problem Orientu w czeskim baroku na przykładzie rzeźb z Mostu Karola w Pradze
Rozbitý kámen mudrců a smutný ráj srdce
Lomivý charakter baroka v Čechách a jeho chvála
„Opočenská rebelie” z roku 1732
Víra v písničkách ovčáků Volných
Židovská sekta na Bydžovsku v polovině 18. století
Novobydžovská židovská sekta od tereziánských poprav k josefínským deportacím
Obraz a slovo v našich dějinách. Od reformátorů k osvícenství
Deset let od smrti Jiřího Trnky. Skica k portrétu umělce

Básně v překladech Ivo Kořána
Bibliografie Ivo Kořána 1958-2016
Ediční poznámka na konec
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní
Seznam vyobrazení

Artefactum (Ústav dějin umění AV ČR), Praha 2020, rozměr 175 x 245 mm, 572 s., bar., česky (některé texty polsky), ISBN 978-80-88283-28-7