”Já pevně věřím a vyznávám...” Rekatolizace na Novém Městě pražském

”Já pevně věřím a vyznávám...” Rekatolizace na Novém Městě pražském
Availability: in stock
including VAT
your price300,00 Kč
ps
Olga Fejtová
 

"Já pevně věřím a vyznávám..." Rekatolizace na Novém Městě pražském

 
Monografie věnující se tématu rekatolizace na Novém Městě pražském v kontextu nábožensko politickém, správním, sociálně ekonomickém i z hlediska soukromého každodenního života měšťanů. Věnuje se zevrubně i vymezení základních pojmů a obsahuje podrobný přehled pramenů a literatury.
 
Stručný obsah:
 
Úvod
Vymezení základních pojmů - konfesionalizace, katolická konfesionalizace, rekatolizace, protireformace a katolická obnova ve vztahu k sociálním a novým kulturním dějinám a reflexe terminologické diskuse v literatuře
Základní okruh pramenů
Nábožensko-politický, správní a sociálně ekonomický rámec rekatolizačního procesu na na Novém Městě pražském v době pobělohorské
Náboženský život na Novém Městě pražském v době pobělohorské ve světle normativních pramenů státní a církevní provenience.
Privátní sféra každodenního života měšťanů na Novém Městě pražském v domě pobělohorské pod vlivem rekatolizační politiky
Závěr
Soupis pramenů a literatury