Jak se křesťanství stalo náboženstvím

Jak se křesťanství stalo náboženstvím
Availability: in stock
including VAT
your price270,00 Kč
ps

Denisa Červenková


Jak se křesťanství stalo náboženstvím

Recepce pojmu religio v Tertuliánově Apologetiku


Monografie na základě analýzy a interpretace Tertuliánova spisu Apologeticum (2. stol.) sleduje změny v sebepojetí křesťanství, k nimž docházelo v dialogu s pozdně antickou latinskou kulturou a správními strukturami Římské říše. Klíčovou roli v tomto procesu sehrál pojem religio, který od druhého století proniká do jazyka křesťanské teologie a právě v Tertuliánově díle je poprvé vztažen na křesťanství. To přestává být prezentováno v prvé řadě jako cesta (hodos) či pravá filozofie a stává se „náboženstvím“, kategorií blízkou a srozumitelnou latinskému kulturnímu okruhu.


Obsah:

Úvod

Sebepojetí křesťanství v prvních staletích života církve

- Vstup křesťanství do pozdně antického světa

- Střet křesťanství s tradicemi římského kulturního světa

- Křesťané jako loajální spojenci říše

 

Religio v římské společnosti pozdní antiky

- Koncept a role religio v antické kultuře

- Filozofie tázání po bozích v latinské tradici pozdní antiky

- Náboženství jako sociopolitický fenomén

 

Průnik pojmu religio do sebepojetí křesťanství

- Formace latinského křesťanství v severní Africe

- Význam a funkce apologií při hledání definice křesťanství v dialogu s náboženskými tradicemi a filozofií pozdní antiky

- Definice křesťanské identity v Tertuliánově Apologetiku

- Teologidká expozice křesťanství v Ap. 17-21


Od Philosophia vera k religio vera: křesťanství jako náboženství v Apologetiku a v dalších tertuliánových spisech


Závěrem: Sebepojetí křesťanství jako náboženství


Přehled použitých zkratek

Bibliografie

Summary

Jmenný rejstřík