Jak vystavujeme soudobé dějiny

Jak vystavujeme soudobé dějiny
ISBN: 978-80-7422-768-4
Availability: in stock
including VAT
your price299,00 Kč
ps
Jareš Jakub, Pýcha Čeněk, Sixta Václav (eds.)

Jak vystavujeme soudobé dějiny

Muzeum v diskusi

Kniha Jak vystavujeme soudobé dějiny. Muzeum v diskusi je pozváním k debatě o současných muzeích. Obsahuje tři studie, tři záznamy debat a tři překladové texty. Ve studiích autoři nabízejí kritickou reflexi vystavování soudobých dějin v českých muzeích. Debaty přinášejí mozaiku pohledů na budoucnost národních muzeí, vystavování kontroverzních dějin a muzejní edukaci. Překladové texty jsou zamýšleny jako inspirace pro kurátory i muzejní teoretiky, stejně jako celá kniha však mohou posloužit také návštěvníkům muzeí. Autoři knihy věří, že reflexe a diskuze jsou zásadní součástí muzejnické i návštěvnické praxe a že muzea jsou v 21. století důležitým místem dialogu nejen o minulosti. Na muzeích proto záleží.

Obsah:

Na muzeích záleží

Studie

Soudobé dějiny v místních muzeích. Jakub Jareš
Muzeum v rekonstrukci. Václav Sixta
Muzejní stroj: vzpomínání v muzeu a současné fenomény ve vystavování soudobých dějin. Čeněk Pícha

Diskuse
Národ v muzeu
Vytsavovat kontroverzní dějiny
Muzea a historické vzdělávání

Překlady
Jak mohou ppaměťové stoppy pomoci ppři zkoumání současných souudobých dějin. Detlef Hoffmann
Vizualizace viníků a obětí v postkomunistckých muzeích-památnících. Liljana Radonićová
Muzeum jako katalyzátor. Barbara Kirshenblatt-Gimbletová

Závěr Muzeum jako tíha, muzeum jako radost
Seznam použitých pramenů a literatury
Summary
Zdroje vyobrazení
Jmenný rejstřík

Ústav pro studium totalitních režimů a Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, rozměr 160 x 230 mm, 260 s., čb., česky, ISBN 978-80-7422-768-4