Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016)

Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016)
ISBN: 978-80-200-2662-0
Availability: in stock
including VAT
your price440,00 Kč
ps
Markéta Pánková,  Alena Matyášová

Jan Amos Komenský

v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016)

V dějinách světového myšlení a pedagogiky není mnoho autorů, kteří svým dílem obsáhli tak širokou paletu témat a trvale vyvolávali takový zájem jako Jan Amos Komenský (1592-1670). Čím více let uplynulo od doby, kdy žil, tím hlouběji jeho odkaz zasahuje moderní společnost a je až zarážející, jak je Komenského dílo i ve 21. století aktuální.
O věhlasu Komenského nevypovídá jen jeho rozsáhlé dílo a ohromná literatura jemu věnovaná, charakterizuje ji rovněž ohlas jeho osobnosti a díla ve výtvarném umění, v krásné literatuře, dramatu, filmu a hudbě. Komenský je osobností tak významnou, že se stal symbolem, který je v moderní době s odstupem staletí přitažlivý pro širší společnost i pro výtvarné umělce – a ti prostřednictvím této osobnosti vyjadřují svůj postoj ke vzdělání, kultuře a humanitě.

Obsah:


Předmluva

Jan Amos Komenský v paměni a ve výtvarném umění

Malířství, kresba a grafika
Od 17. století do 19. století
Devatenácté stoleí
Přelom 19. a 20. století
První polovina 20. století - ústup od historické komponované malby
Vliv druhé světové války na tvorbu
Padesátá a šedesátá léta 20. století
Výtvarná díla v zahraničí
Výběr děl ze současné tvorby

Drobná grafická tvorba (grafické listy, poštovn známky, exlibris aj.)
Devatenácté a dvacáté století
Čtyřsté výročí narození Komenského a jeho odraz v tvorbě
Jan Amos Komenský na známkách

Bankvky a mince ve 20. století

Plakáty a pohlednice jako umění

Školní obrazy a školní pomůcky

Sochařství
Sochařství v českých zemích od 19. století
Sochařství v zahraničí

Drobná plastika, medaile a plaketa
Od 19. do 20. století
Vliv čtyřstého výročí narození Komenského na medailérskou tvorbu v Čechách a v zahraničí
Přelom 20. a 21. století

Podoba Komenského v muzeích, galeriích a památnících, role komeniologických společností
Muzea v českých zemích
Muzea v zahraničí
Památníky a pamětní síně Komenského, komeniologické společnosti
Lidová tvořivost v muzejních sbírkách

Závěr
Summary
Poděkování institucím a jednotlivcům
Seznam zkratek
Rejstřík jmenný
Rejstřík zeměpisných názvů

Academia, Praha 2017, 268 str., 210 × 265 mm, ISBN 978-80-200-2662-0