Jan Hus: Problém přijmout svobodu

Jan Hus: Problém přijmout svobodu
ISBN: 9788070506493
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena136,00 Kč
ks
Zdeněk Uhlíř

Jan Hus: Problém přijmout svobodu

Kulaté, 600. husovské výročí chce Národní knihovna ČR připomenout publikací, která sleduje jednak Husův myšlenkový vývoj a jednak ideové střety v českých zemích. Dokládá také mnohost různých interpretací Husova života a díla a vede k poznání, že Jan Hus není ani osobou uzavřenou v minulosti, ani postavou z čítankových příběhů, ale epochálním činitelem, který je i dnes živý, protože povzbuzuje ke stále novým pohledům a výkladům. Autor mapuje Husovo působení a s ním spojené konflikty na pozadí jím prosazovaného způsobu činné víry, důležitého pro emancipaci laického živlu ve středověké církvi, a jeho protějšku, představovaného subjektivním svobodným jednáním, zásadním pro liberalizaci a demokratizaci života v tehdejší společnosti. Zamýšlí se i nad faktem, že ačkoli je Jan Hus světově známou osobností českých dějin, není v širším historickém rámci přijímán jednoznačně. Na jedné straně ho většina husovských badatelů i velká část evangelíků považuje za vzorový příklad svobodně myslícího člověka, na druhé straně nelze pominout ani pohled mnoha socialistů různých proudů, dokonce i anglosaských klasických liberálů a libertariánů, kteří Jana Husa pokládají za typického klerikála, anebo dokonce za podněcovatele anticivilizačního hnutí a prosazovatele destrukce.

Obsah:

Úvod
Základy
České reformní hnutí
Scholastika a univerzita
Wyclif a wyclifismus
Hus a jeho konflikt
Závěr
Resumé
Poznámky