Jan Hus v památkách Prahy

Jan Hus v památkách Prahy
ISBN: 978-80-87220-15-3
Availability: in stock
including VAT
your price270,00 Kč
ps
Josef Hájek, Jan Baláček (editoři); Ladislav Bartoš, Ota Halama, Josef Bambas,

Anna Kusáková, Ondřej Šefců, Přemysl Havlík, Matyáš Kracík


Jan Hus v památkách Prahy

U příležitosti 600. výročí smrti Jana Husa připravil NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze publikaci, která výběrově mapuje památky připomínající osobnost mistra Jana Husa na území Prahy. První dvě kapitoly jsou věnovány místům spojeným s jeho působením, jako je Karolinum, kostely a studentské koleje. Mezi nimi zaujímá výjimečné místo Betlémská kaple, jejíž hypotetickou původní podobou se zabývá samostatná stať. Ve třetí kapitole autoři přinášejí výběrový soupis pražských pomníků Jana Husa a tzv. Husových kamenů. Následující kapitola představuje památky nacházející se v církevních objektech, zejména v Husových sborech. Poslední část se věnuje památkám spojeným s dalšími pražskými budovami, kde nezřídka tvoří součást výzdoby fasád.
Publikace byla vydána díky finanční podpoře Magistrátu hlavního města Prahy.

Obsah:

Slovo úvodem
Nejstarší pražské památky Husova kultu
Betlémská kaple
Pomníky Jana Husa
Památky v církevních objektech
Památky na budovách necírkevního charakteru
Výběr z literatury
Výběrový místní rejstřík

Národní památkový ústav v Praze, r. 2015, rozměr 165 x 230 mm, 143 s., bar., ISBN 978-80-87220-15-3