Jan Kotěra v Hradci

Jan Kotěra v Hradci
ISBN: 978-80-905271-6-4
Availability: in stock
including VAT
your price270,00 Kč
ps
Ladislav Zikmund Lender

Jan Kotěra v Hradci

Nová kniha historika umění Ladislava Zikmunda-Lendera se zabývá interpretací realizovaných i nerealizovaných projektů Jana Kotěry pro Hradec Králové.
Kotěrova práce pro město sahá od architektových začátků těsně po roce 1900 až do jeho předčasné smrti v roce 1923, může tedy zároveň sloužit jako průřez jeho dílem, kde se uplatnily různé vrstvy jeho tvůrčího uvažování. Autor zasazuje stavby do dobového kontextu politických, sociálních a ekonomických vztahů i do souvislosti s dynamicky se rozvíjející výstavbou města, zaštítěnou národně-demokratickým starostou Františkem Ulrichem.
Jednotlivé projekty ukazují Kotěrův vztah k minulosti – historismům, romantismům a klasicismům, jeho pojetí užitných, industriálních staveb, naznačují jeho názor na urbanismus a poskytují výklad Kotěrových architektonických inovací, jak byly vnímány dobovou kritikou, ale také jak po Kotěrově smrti žily vlastním životem.
Kniha je doplněna řadou dosud nepublikovaných snímků, plánů, skic, pohlednic či reprodukcí, ale i současnou fotografickou dokumentací, včetně leteckých fotografií.

Obsah:

Úvod: Jan Kotěra: vůdce, krasavec, silák
Tváře architekta

Okresní dům, 1901-1904
Lyrická moderna
Občanský interiér: Vybavení okresního domu

Nerealizované projekty, 1903, 1910-1911
Konzervativní struktura: nerealizovaný regulační plán
Empatická kompozice: Soutěžní projekt na Záložní úvěrní ústav

Palmová zahrada, 1910-1911
Příznak velkoměsta: grandhotel Urban a palmovou zahradou

Pražský most, 1911-1912
Doplňky důstojnosti: úprava Pražského mostu

Muzeum, 1909-1913
Inspirace a typ
Monumentalita versus strojový vzhled
Prostor s významem: interiéry budovy muzea

Městský dům, 1922-1923
Historická syntéza

Závěr: Dědictví moderny
Mapa
Seznam literatury
Rejstřík
Seznam vyobrazení

Nakladatelství Pravý úhel, Hradec Králové 2017, rozměr 170 x 210 mm, 148 s., bar., česky s anglickýmu resumé, ISBN 978-80-905271-6-4