Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu

Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu
ISBN: ISBN 978-80-907934-5-3
Availability: in stock
including VAT
your price400,00 Kč
ps
Kolektiv
Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu

Kniha Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu, kterou vydal spolek Fiducia v květnu 2023 na výročí 150. let od jeho narození, se věnuje životním osudům Jana Prokeše, iniciátora vzniku Velké Ostravy a jedné z nejvýznamnějších politických figur Ostravy. Publikace ovšem pohlíží na Prokešovu éru z širší perspektivy, kdy se věnuje rovněž dobovému dění, architektonickému rozvoji a konkrétním klíčovým stavbám, spojeným s Prokešem v čele Ostravy – například budově Nové radnice, městských jatek, Domu umění, Moravskoostravské spořitelně či kubistickému krematoriu. Kniha přináší několik badatelských objevů, výstupy ze stavebně-historických průzkumů a řadu dosud nepublikovaných informací, týkajících se života a činnosti Jana Prokeše v čele Ostravy, jež se za jeho působení proměňovala ve velkoměsto. Je sestavena z pěti textů – zatímco příspěvky historiků Martina Jemelky a Martina Strakoše se pokoušejí Prokešův život a práci nahlížet z větší perspektivy a vztahovat je k obecnějším jevům a událostem, texty Romany Rosové, Gabriely Pelikánové a Radomíra Sedi se věnují konkrétním aktivitám, stavbám a událostem Prokešova života. Z tohoto důvodu některá témata procházejí celou knihou a jsou popisována a prozkoumávána z různých úhlů pohledu.

Obsah:

Úvod. Martin Juřica
Črty, obrazy a portréty z osobního i politického života Jana Prokeše. Martin Jemelka
Základy republiky a demokracie: Architektonické proměny Moravské Ostravy za Jana Prokeše. Martin Strakoš
Výstavba za Jana Prokeše: Tři příklady staveb inicovaných městem. Romana Rosová
Kultura v Ostravě v době působení Jana Prokeše. Gabriela Pelikánová
Osudy, činnost a doba Jana Prokeše. Radomír Seďa
Závěr. Martin Juřica
Chronologický přehled života Jana Prokeše
Resumé
Summary
Zusammenfasung
Prameny
Literatura
Jmenný rejstřík
O autorech
Redakční poznámka
Obrazový příloha

Feducia, 2023, rozměry 16,5 x 23 cm, počet stran 411, ISBN 978-80-907934-5-3