Jan Rothmayer - Fotografie

Jan Rothmayer - Fotografie
ISBN: 978-80-87828-24-3
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Jan Mlčoch, Markéta Othová, Martin Polák, Maria Szadkowska

Jan Rothmayer

Fotografie


V souvislosti s výstavou Jan Rothmayer: Fotografie, která probíhá od 27. 10. 2016 do 31. 1. 2017 ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov, byla vydána stejnojmenná publikace autorů Jana Mlčocha, Markéty Othové, Martina Poláka a Marie Szadkowské. Jejím cílem je zmapování části fotografické pozůstalosti Rothmayerových, konkrétně snímků pořízených Janem Rothmayerem mezi lety 1956–1960. Vybrané fotografie přibližují osobnost příležitostného fotografa, který se vlivem Josefa Sudka nechal očarovat krásami přírody i obyčejných věcí. Publikace rozvádí téma výstavy a obsahuje další dosud nezveřejněné fotografie Jana Rothmayera.

Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2016, 210 x 280 mm, 127 str., ISBN 978-80-87828-24-3