Jaroslav Benda 1882–1970

Jaroslav Benda 1882–1970
ISBN: 978-80-87989-15-9
Availability: in stock
including VAT
your price700,00 Kč
ps
Petra Dočekalová

Jaroslav Benda 1882–1970

Typografická úprava a písmo


Tato publikace představuje Jaroslava Bendu jako typografa. Vzhledem k jeho celoživotnímu zájmu o knihy a písmo je jeho dílo zpracováno z pohledu písmařského. Jedná se o jediný úsek, který Bendu provázel ve všech etapách a odvětvích jeho tvořivé činnosti a dosud nebyl zpracován. Hlavní část knihy tedy tvoří rozbor Bendových děl, na nichž se typografie objevuje. Zbylé široké spektrum Bendovy práce, která tak úzce nesouvisí s typografií, je v knize zařazeno do delší úvodní kapitoly, prezentující příklady za ostatní. Klíčem k sestavení možného přehledu díla pro nás byly Bendovy paměti Léta s Umělci (1969) a O letech práce a přátelství (1962), z nichž jsme se pokusili převést řadu Bendových citací nejpřesněji popisujících okolnosti vzniku i následný osud jeho návrhů a děl.

Obsah:

I. část - Bendův život a dílo
  1882-1970
II. část - Písmová tvorba
  Bezserifová písma
    Písma kompaktních bloků
    Kubistická písma
    Písma klasických proporcí
    Cesta k vlastnímu výrazu
    Aplikace bezserifových písem v různých materiálech
  Serifová písma
    Proměny proporcí
  Kaligrafická a volně psaná písma
    Hledání národního stylu a inspirace unciálou
    Aplikace
    Volně psaná písma
    Aplikace volně psaného písma
  Změny typografického názoru
  Návrhy typografických písem
    Písmo Mánes
    Knižní písmo
    Písmo "1960"
    Romana a Italka
    Aplikace navržených typografických písem v konkrétních tiscích
III. část - Závěr a doslov
  Závěr
  Doslov
  Jaroslav Benda - můj děd
  Jaroslav Benda v datech
IV. část - Obrazový katalog
  Soupis knižní grafiky
  Soupis dochovaných munumentálních realizací
  Soupis písmových návrhů
  Soupis poštovních známek, kolků, bankovek a dukátů
  Soupis práce pro Poslední útulek Jana Amose Komenského v Naardenu
  Soupis nezařazených prací
  Soupis tiskovin pro Artěl
  Soupis plakátové tvorby
  Soupis nakladatelských značek, značek edic, monogramů, vinět, ex libris a drobné grafiky
V. část - Přílohy
  Seznam studentů Jaroslava Bendy na UMPRUM
  Bibliografie
  Jmenný rejstřík

UMPRUM, Praha 2019, 152 str., 230 x 320 mm, ISBN 978-80-87989-15-9