Jiří Šigut

Jiří Šigut
ISBN: 978–80–7437–253–7
Availability: in stock
including VAT
your price1 950,00 Kč
ps
Jakub Guziur, Martin Klimeš, Jiří Šigut, Jiří Valoch, Petr Vaňous

Jiří Šigut

Práce/Works 1985-2018


Výpravná monografie Jiřího Šiguta poprvé přináší komplexní pohled na třicet let jeho tvůrčí činnosti. Po celou dobu se tento „enfant terrible“ české fotografie věnuje průzkumu média fotografie, překračuje její hranice, redefinuje ji a originálním způsobem uvádí do širších souvislostí vizuálního umění. Patří tak k nemnoha českým tvůrcům (J. Sudek, F. Drtikol, J. Funke, J. Štyrský, E. Medková, J. Svoboda, J. Koudelka aj.), kteří prosadili posuny vnímání uměleckých možností fotografe.
Na počátku své tvorby Šigut programově nevstupoval do procesu dlouhotrvající expozice a zaznamenával tak obvyklé činnosti (cesty autobusem, vlakem, výtahem, procházky, nákupy…), aby v devadesátých letech již zcela rezignoval na tradiční vztah negativ—pozitiv a záznam pořizoval přímo na citlivou vrstvu fotogra?ckého papíru, kdy zdrojem světla a energií je příroda (denní světlo, hvězdy, měsíc, oheň, světlušky…) či přímo na oblečení s fotocitlivou vrstvou, kdy se sám stal kamerou. Necouvl ani před výzvou, kterou přinesl nástup digitální fotografie, a v současnosti se pokouší nalézt pevnou základnu při rozkladu obrazu na elementární jednotky.
Vedle autorských textů Jiřího Šiguta, které tvoří jakýsi pandán k jeho dílům, knihu doprovází texty teoretiků umění Petra Vaňouse, Martina Klimeše, Jakuba Guziura a Jiřího Valocha.
Kniha vychází v česko-anglickém vydání.

Obsah:

Petr Vaňous: Od komprimace ke schopnosti rozlišovat
Martin Klimeš: Experimenty bez kompromisů
Jakub Guziur: Vrstvení světla
Jiří Valoch: Fotografie - záznamy
Fotografie - záznamy
Záznamy (ČB)
Záznamy
Industriál
Digitální práce (Portréty / Krajiny)

Curriculum vitae
Ediční poznámka
Editor's Note

KANT, Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018, 512 str., 255 x 285 mm, česky a anglicky, ISBN 978–80–7437–253–7