Johann Georg de Hamilton (1672-1737)

Johann Georg de Hamilton (1672-1737)
ISBN: 978-80-85033-66-3
Availability: in stock
including VAT
your price1 020,00 Kč
ps
Ludmila Ourodová-Hroníková

Johann Georg de Hamilton (1672-1737)

Malíř zvířat a lidí


Malíř Johann Georg de Hamilton proslul zejména bravurními olejomalbami s loveckými náměty a dokonale přesnými portréty koní a psů. Od samého počátku 18. století maloval pro knížecí dům Liechtensteinů. Působil převážně ve Vídni a od roku 1705 na jihočeských zámcích Hluboká, Ohrada a Třeboň, kde pracoval pro Adama Františka ze Schwarzenbergu. V posledních dvou desetiletích života získal pozici kabinetního malíře na dvoře císaře Karla VI. Svá díla dodával i dalším mocným aristokratům vrcholně barokních časů, například Serényiům či Althanům.

Byl animalistou v duchu odkazu vlámských malířů 17. století, mrtvá i živá zvířata maloval co nejpřesněji – tak, jak je viděl. Dodnes žasneme, jak věrně dokázal zachytit světlo, které dopadalo do jejich srsti či peří a odráželo se v jejich očích. Své umění věnoval i lidem, kteří se v blízkosti těchto ušlechtilých tvorů pohybovali, od jejich hrdých majitelů, přes přední dvorské služebníky – až po pikéry, trubače, náhončí, vodiče psů či sokolníky. Z hlediska každodenních dějin jsou pozoruhodné i detailně zpracované oděvy či součásti jezdeckého a loveckého vybavení.

Rozsáhlá, bohatě fotograficky vybavená monografie vsazuje tvorbu tohoto malíře do širších evropských souvislostí i do kontextu děl jeho otce a bratrů, podrobně si všímá Hamiltonových kontaktů s objednavateli, přináší reprodukce mnoha jeho děl uchovávaných v tuzemských i zahraničních sbírkách a zahrnuje i katalog 79 jeho obrazů, jež jsou součástí sbírek českých a moravských zámků ve správě Národního památkového ústavu.

Obsah:

MALBY ZVÍŘAT A JEJICH UMĚLECKOHISTORICKÝ KONTEXT
BAROKNÍ CHOVY KONÍ A ŠPANĚLSKÁ JEZDECKÁ ŠKOLA
"MALÍŘSKÁ DYNASTIE" HAMILTONŮ
Život a dílo Filipa Ferdinanda de Hamiltona
Život Johanna Georga de Hamiltona

JOHANN GEORG DE HAMILTON V DVORSKÝCH SLUŽBÁCH
Práce pro Liechtenstejny
Práce pro Serénie a Althany
Ve službách u Schwarzenbergů: první zakázky
Knížecím malířem v Třeboni: obrazy štvanice pro zámek Ohrada
Hmotné zajištění malíře na Schwarzenberském dvoře
Schwarzenberské zakázky u císařského kabinetního malíře
V císařských službách

SOUČASNÍCI, NÁSLEDOVNÍCI A KOPISTÉ
"DRUHÝ ŽIVOT" HAMILTONOVA DÍLA
Ohradské obrazy štvanic v 18. století
Hamilton u Schwarzenbergů 19. století a vídeňská výstava v roce 1888
Restaurování obrazů v letech 1885-1888
Obrazy zvířat ve století ideologií

SPECIFIKA HAMILTONOVA UMĚLECKÉHO PROJEVU A TECHNOLOGIE JEHO MALBY
KATALOG OBRAZŮ JOHANNA GEORGA DE HAMILTONA VE SBÍRKÁCH NPÚ
Jezdecké portréty
Lovecké výjevy, parforsní hony
Portréty koní
Stáda a hřebčiny
Portréty psů
Štvanice
Lovecká a venkovská zátiší
Divoká zvířata v neloveckýcj scénách

ZÁVĚREM
BIBLIOGRAFIE
JMENNÝ REJSTŘÍK
SUMMARY

NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, 2015, 215 x 305 mm, 320 str., ISBN 978-80-85033-66-3