Johann Joseph Ignaz Brentner: Duchovní árie II

Johann Joseph Ignaz Brentner: Duchovní árie II
ISBN: 978-80-88283-66-9
Availability: in stock
including VAT
your price440,00 Kč
ps
Johann Joseph Ignaz Brentner
Duchovní árie II
Sacred Arias II

Publikace dovršuje čtyřdílný ediční projekt zaměřený na tvorbu skladatele Josefa Brentnera (1689–1742). Jádro svazku tvoří kritická edice sbírky chrámových árií Hymnodia divina vydané jako opus 3 v Praze roku 1719 a tvořící pozoruhodný pandán k Brentnerově první sbírce árií z roku 1716. Svazek dále obsahuje árii a tři sólová moteta zkomponovaná později a známá pouze z rukopisných pramenů. Skladby představují cenný materiál pro zkoumání hudební tvořivosti v barokních Čechách, umožňují sledovat skladatelův tvůrčí vývoj a odrážejí rovněž jeho reakci na proměnu hudebního paradigmatu v druhé a třetí dekádě 18. století. Zároveň se jedná o kvalitní a invenční kompozice, které budily pozornost ve své době a mají potenciál oslovovat hudebníky a posluchače i dnes.

Obsahuje předmluvu, notový text, kritickou zprávu, ediční aparát a překlady zpěvních textů.

Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, Praha 2021, 230 x 310 mm, 110 s., čb., bilingvně česky - anglicky, ISBN 978-80-88283-66-9