Josef Cibulka

Josef Cibulka
ISBN: 978-80-88292-80-7
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Michal Sklenář - Kristina Uhlíková - Vít Vlnas (eds.)
Josef Cibulka
Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století

V rámci osudů české intelektuální elity 20. století patří životní příběh Josefa Cibulky k nejpozoruhodnějším. Spojoval totiž dráhu římskokatolického kněze a špičkového akademika s evropským rozhledem, byl mimořádně plodným badatelem, oblíbeným pedagogem a charismatickým společníkem, pevně zakořeněným nejen v prvorepublikových intelektuálních kruzích. Zároveň představoval typ humanitního vzdělance, který si dokázal udržet renomé napříč několika politickými režimy, včetně dvou totalitních. Přestože se k odkazu Josefa Cibulky dodnes hlásí hned několik oborů, zůstává v povědomí o jeho životě a několik nejasných, až problematických momentů. Kolektivní monografie, na níž se podíleli autoři z řad historiků a historiků umění či církevních dějin, se pokouší některá z bílých míst doplnit. Připomíná témata z jeho dodnes platného odborného odkazu a podrobně se věnuje méně známým částem Cibulkova životního příběhu. Nevyhýbá se přitom ani těm vůbec nejspornějším tématům – protektorátnímu působení Josefa Cibulky nebo jeho údajné spolupráci s komunistickou Státní bezpečností.

Obsah:

Úvodní slovo editorů
Josef Cibulka v životních datech
Vzpomínka „ministrantky”, ministranta a rodačky z Ústí nad Orlicí
Josef Cibulka a Ústí nad Orlicí: vztah rodáka a rodiště (Michal Sklenář)
Josef Cibulka, typologie a strategie kněžské služby v moderních dějinách českých zemí (Tomáš Petráček)
Josef Cibulka pohledem pramenů a svědků, otázka chybějící perspektivy kněžství (Michal Sklenář)
Josef Cibulka, královéhradecká diecéze a biskupský seminář Hradec Králové mezi lety 1910 a 1919 ve svědectví dokumentů biskupského archivu (Ladislav Holoubek)
Josef Cibulka a teologická fakulta v Praze (Martin Vaňáč)
Křesťanská archeologie a Josef Cibulka (Pavel Kopeček)
Josef Cibulka a svatovítská rotunda (Klára Benešovská)
Cibulkova Korunovaná Assumpta na půlměsíci (Michaela Ottová)
Josef Cibulka a sakrální architektura první poloviny 20. století v českých zemích (Jiří Pometlo, Michal Sklenář)
Boj proti „modernismu” v sakrálním umění v době pontifikátu Pia XI. se zřetelem k českým zemím z pohledu papežské diplomacie (Jitka Jonová)
Josef Cibulka a Národní galerie. Prolog a epilog jedné kapitoly (Vít Vlnas)
Josef Cibulka: Pro memoria (Alena Janatková)
Josef Cibulka jako držitel Čestného štítu Protektorátu Čechy a Morava (Otmar Beneš)
Cibulkův příspěvek k poznání španělského umění (Pavel Štěpánek)
Poznámky k přátelskému okruhu Josefa Cibulky po roce 1948 (Marek Krejčí)
Dlouhé stíny Svatováclavské orlice a svazků StB. Josef Cibulka v restitučním sporu o Madonu z Veveří (Jan Klípa)

Seznam pramenů a literatury
Seznam obrazových příloh
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
Resumé (English summary)
Seznam autorů kapitol kolektivní monografie

Artefactum (Ústav dějin umění AV ČR), Praha 2020, rozměr 190 x 240 mm, 376 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88292-80-7