Josef Dürich. Zapomenutý vítěz

Josef Dürich. Zapomenutý vítěz
ISBN: ISBN 978-80-88304-71-5
Availability: in stock
including VAT
your price299,00 Kč
ps
Vratislav Doubek a Miroslava Květová (eds.)

Josef Dürich. Zapomenutý vítěz

Josef Dürich (1847-1927), tento politik, dramatik a spisovatel má nepochybně své místo v českých dějinách, je to ovšem místo až příliš jednoznačné a vyhraněné, v obecném historickém povědomí je zapsán především a takřka výhradně  jako epigon osobností a  hlavních dějů vedoucích k vzniku Československa na sklonku první světové války. záměrem této knihy je nejen připomenout jeho příspěvek k činnosti zahraničního válečného odboje, podrobit jej novému zhodnocení, ale také postihnout tohoto aktivního a obětavého dělníka veřejného zájmu v jeho dalších životních a profesních rolích.

Obsah:

Úvod
Životopisná kompilace jako důležitý úkol posunu historické paměti. Vratislav Doubek, Miroslava Květová
Josef Dürich a Klášter Hradiště nad Jizerou. Jaromír Jermář
Josef Dürich jako starosta samosprávného okresu Mnichovo Hradiště. Luděk Beneš
Rodina Josefa Düricha v historicko-demografickxýh souvislostech. Lenka Křížová
Počátky politické činnosti Josefa Düricha. Od regionálního staročeského notábla k říšskému poslanci za volební obvod Mladá Boleslav - Nymburk v letech 1884-1885. Luboš Velek
Josef Dürich říšským poslancem za volební obvod Nový Bydžov - Jičín v letech 1885-1891 a jeho pozvolný rozchod s Národní stranou. Luboš Velek
Josef Dürich. Svědek pozdní ideologizace. Vratislav Doubek
Čtvrtý do triumvirátu. Postavení Josefa Düricha v Československé národní radě. Dagmar Hájková
Josef Dürich v Rusku 1916-1917. Josef Vaculík
Jiným pohledem, Poznámky k postojům carské diplomacie k národně-osvobozeneckému boji rakouských Slovanů 1914-1917. Taťána Vladimirovna Ivanovová, Marek Krejčí
Poražen v životě? Poražen po smrti? Josef Dürich jako místo paměti. Vojtěch Kessler
"V českých službách" Josef Dürich v české meziválečné publicistice a historiografii. Jan Hálek
Zapomenutá kapitola zahraničního odboje. Josef Dürich v proměnách historiografie a politiky dějin - od marxisistické kritiky po vlažné znovupřijetí v devadesátých letech. Boris Moskovič

Obrazová příloha
Seznam užitých pramenů a literatury
Seznam vyobrazení
Seznam zkratek
Zusammenfassung
Jmenný rejstřík
Seznam autorek a autorů

Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i. ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska, Praha 2021, rozměr 155 x 215 mm, 271 s., ISBN 978-80-88304-71-5