S holokaustem za zády

S holokaustem za zády
ISBN: 978-80-7464-992-9
Availability: in stock
including VAT
your price299,00 Kč
ps
Svatava Urbanová

S holokaustem za zády


Téma holokaustu v české a překladové literatuře pro děti a mládež po roce 1989


Monografie se zabývá literárněvědnou interpretací problematiky, stejně jako širokou sociokulturní analýzou holokaustu jako historického fenoménu. Obsahuje jednak složku sumarizující (např. kapitola o Anne Frankové), vnáší přehled a strukturu do korpusu děl čítajícího více než padesát knih, zároveň interpretuje i analyzuje vybraná díla tak, aby sondy přinášely nové či nově viděné poznatky. Setkáváme se s řadou původních nebo přeložených děl se zaměřením na holokaust, které nacházíme v rozličných tvarových a hodnotových modifikacích, zahrnují společenskou prózu, včetně autentických deníků židovských dětí, knižně vydaných mnohem později, básnické a výtvarné práce židovských dětí aj. Pozornost se věnuje obrazovým a obrazově - textovým narativům, které jsou adresovány přímo dětem nebo dospívajícím mladým lidem, jiné mohou mít univerzální adresnost, neboť původně počítaly s dospělým čtenářem, avšak díky způsobu výpovědi oslovují čtenáře bez věkového vymezení. Název monografie i zvolené motto upozorňuje na naléhavost tématu, ale také varuje před masovou kulturou, upozorňuje na válečná traumata, kterých se oběti a svědci holokaustu nikdy nezbavili, ale také na nevyhnutelnost kritických interpretačních přístupů, protože nadprodukce nevylučuje hodnotovou devalvaci a komerční parazitování na tématech lidské bolesti, neštěstí a jinakosti.

Obsah:

Vymezení problémového a metriálového pole
Literární a kulturní oblast
Kresby židovských dětí
Motýla jsem tu neviděl
Je mojí vlastí hradba ghett?
Pátrání po Hanině kufříku

Denník Anne Frankové - otevření problematiky
Dům Anne Frankové v Amsterdamu
Transformace životního příběhu Anne Frankové do populární epiky

Od "motýla" k "Mausovi" - holokaust v obrazových podobách
Komiksový životopis rodiny Frankovy
Institucionální iniciativy - Nadace Anne Frankové
Komiksový román Arta Spiegelmana - Maus
Francouzský komiks o záchraně židovského dítěte
Příběh zachráněné Eriky - ikonikcé zpracování příběhu

Pokus o utřídění českých a přeložených knih s tématikou života dětí za holokaustu vydaných po listopadu 1989
Specifičnost autentických děníků psaných židovskými dětmi
Utváření povědomí o nacistickém holokaustu v rámci žánrového uspořádání
Různost komunikačních situací a žánrová specifika
Vymezování dětského a despělého aspektu, komunikační dualita

Deníky židovských dětí vydávané po roce 1989
Dení Otty Wolfa 1942-1945 - náhodně objevený v roce 1997
Deník Petra Ginze - zveřejněný v roce 2004
Vyplňování mezer - další deníky a slovesná i výtvarná tvorba terezínských dětí
Deníkové poselství Hany Bořkovcové - vydáno v roce 2011
Rekonstruované deníky Helgy Weissové a Michala Krause - vydávané v roce 2012

Holokaust v literatuře pro děti a mládež - nejen jako kulturní metafora
O chlapci, který se nestal číslem
červená stuha. Terezínské ghetto očima malého dítěte - stylizovaná výpověď a její úskalí
Transport za věčnost
Chlapec na dřevěné bedně - Jak se nemožné stalo možným

Vzpomínky z dětství i dospělosti
Edgar Feuchtwanger: Můj soused Hitler. Vzpomínky jednoho židovského dítěte (2015)

Domácí a zahraniční beletrizující návraty do válečných let
Zakázané holky Hany Bořkovcové - příběh o době a životodárné síle dětského přátelství
Dva romány Uri Orleva - Ostrov v Ptačí ulici a Běž, chlapče, běž
Aaharon Appelfeld: O holčičce z jiného světa

Simplifikace dějin holokaustu? Ne! Příběh z Dánska
Loisa Lowry: Spočítej hvězdy

Nové kladené otázky v tvorbě autorů třetí generace
Jackie French: Hitlerova dcera
John Boyne: Chlapec v pruhovaném pyžamu
John Boyne: Chlapec na vrcholu hory

Tajemství života a smrti v románovém podání nepamětníků
Marcus Zusak: Zlodějka knih
Gavriel Savit: Anna a Vlaštovčí muž
Morris Gleitzman: Kdysi

Postavy - prostor - čas (Srovnání fikčních světů deníku Anne Frankové a Chlapce v pruhovaném pyžamu)
Východiska a odlišné společenské kontexty
Referenční rámce vymezené ztvárným prostorem
Okno do světa
Prostředky autenticity

Život po holokaustu již nikdy nemůže být stejný

Kulturologické aspekty výzkumu a literární komunikace
Historická paměť
Recepční odlišnosti

Poznámky na závěr
Souhrn

Summary

Prameny a literatura
Autorská poznámka
Poděkování
Jmenný rejstřík

Filozofická fakulta OU, Ostrava 2018, 150 x 215 mm, 324 str., ISBN 978-80-7464-992-9