Jurečkova obrazárna

Jurečkova obrazárna
ISBN: 80-85091-77-1
Availability: in stock
including VAT
your price90,00 Kč
ps
Jiří Jůza

Jurečkova obrazárna

Počátky galerijní činnosti v Ostravě


Když 22. října 1922 schválil přípravný výbor za organizačního vedení profesora českého gymnázia v Ostravě Rudolfa Tlapáka stanovy a program Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, položil tak základ pro soustavnou prezentaci výtvarného umění a postupné utváření systematické umělecké sbírky. Programem spolku totiž bylo „vybudovati důstojný stánek umění výtvarného, který by sloužil jednak k pořádání uměleckých výstav, jednak k umístění stálé umělecké galerie a který by byl střediskem programové výchovy umělecké.“
V roce 1924 byla započata výstavba a již o dva roky později slavnostně otevřen Dům umění. Pozoruhodný objekt vystavěný Kotěrovými žáky architekty Fialou a Wallenfelsem ve funkcionalistickém slohu byl veřejnosti zpřístupněn zahájením výstavy ze soukromých sbírek ostravských sběratelů. Současně byla otevřena Jurečkova galerie.

Obsah:

František Jureček a počátky galerijní činnosti v Ostravě
Katalog
Prameny a literatura
Summary

Galerie výtvarných umění v Ostravě, Ostrava 2006, 114 str., 295 x 230 mm, ISBN: 80-85091-77-1