K poznání a slávě země... – Dějiny Moravského zemského muzea

K poznání a slávě země... – Dějiny Moravského zemského muzea
Availability: in stock
including VAT
your price47,00 Kč
ps
Slavomír Brodesser, Jan Břečka, Jiří Mikulka
 

K poznání a slávě země... – Dějiny Moravského zemského muzea

"…vyhledávat, sbírat, odborně konservovat, přehledně vystavovat, vědecky popisovat a publikovat materiál takový, který rozmnožuje a prohlubuje znalost dějin, kulturního a uměleckého vývoje, poměrů a povahu půdy na Moravě, její fauny a flory."
To vložil do vínku muzeu nový statut, schválený moravským zemským výborem 12. února 1923. Trojice historiků napsala a sestavila nového průvodce historií Moravského zemského muzea, od jeho zrodu v roce 1817, přes období první republiky, německé okupace, padesátá a šedesátá léta přes tzv. sametovou revoluci po současnost. Čtenáři se tak dostává do rukou jasný, přehledný a ucelený výklad dějin této moravské kulturní instituce, přehled, v němž je představena celá galerie významných osobností spjatých s muzejní prací, odhalena historie budov muzea a výstavních prostor i samotných výstav. To vše je doloženo množstvím dosud nepublikovaných fotografií a dokumentárních snímků. V závěru je uveden přehled Jednotlivých oddělení muzea i s možným spojením na tato pracoviště.