Kachle z dílny hrnčíře Adama Špačka na Novém Městě pražském

Kachle z dílny hrnčíře Adama Špačka na Novém Městě pražském
ISBN: 978-80-87828-46-5
Availability: in stock
including VAT
your price1 300,00 Kč
ps
Jaromír Žegklitz

Kachle z dílny hrnčíře Adama Špačka na Novém Městě pražském


Publikace, stejně jako výstava, seznamuje s historií gotického a renesančního hrnčířství v Praze i s vývojem kamen a kamnářskou výrobou. V centru pozornosti je výjimečný archeologický objev dílny pražského měšťana a hrnčířského mistra Adama Špačka v Truhlářské ulici na Novém Městě pražském. V letech 1531 až 1572 se tu vyráběla nejen běžná stolní a kuchyňská keramika, ale i kamnové kachle – kamnářství nebylo tehdy specializovaným řemeslem. Soubor bezmála 30 000 kusů zde získaných kachlových zlomků je výjimečný jak svým počtem, tak tím, že v něm bylo identifikováno více než tři stovky různých motivů, z nichž řadu odjinud zatím vůbec neznáme. Značná část motivů na reliéfních stěnách kachlů, především portrétních a figurálních, vycházela z již existujících předloh, jak dokládá i bohatý obrazový doprovod této publikace.

Obsah:


HRNČÍŘSKÁ VÝROBA NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM V OBDOBÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU A RANÉHO NOVOVĚKU
Dislokace hrnčířských dílen
Cechovní organizace
Obchod
Cechovní řády novoměstských hrnčířů

HRNČÍŘ ADAM ŠPAČEK JAKO HISTORICKÁ POSTAVA V DOBOVÝCH PRAMENECH
Zápisy z rukopisů Archivu hlavního města Prahy týkající se osoby Adama Špačka

NÁLEZOVÁ SITUACE, CHARAKTERISTIKA SOUBORU TECHNOLOGIE
Hrnčířské hlíny a jejich zpracování
Povrchová úprava
Vznik reliéfů - tvorba modelů a forem

VÝROBKY
Kachle komorové
Náboženské motivy
Portrétní motivy
Alegorické motivy
Antické, mytologické a bájné motivy
Heraldické motivy
Architektonické, rostlinné, geometrické a ornamentální motivy
Profánní, ostatní a neurčitelné motivy
Kachlové série
Série starozákonních motivů
Série postav starozákonních žen s nápisy
Série portrétů v kruhovém medailonu
Série portrétů habsburských panovníků
Série portrétů panovníků
Série alegorií planet a antických motivů
Série antických motivů, alegorií svobodných umění a alegorií smyslů I
Série antických motivů, alegorií svobodných umění a alegorií smyslů II
„Série" reformačních motivů
Kachle nikové
Kachle lištové
Kachle nádobkové
Římsové nástavce
Ostatní součásti kamen

KACHLOVÉ RELIÉFY VE VZTAHU К DALŠÍM ODVĚTVÍM UMĚLECKÉHO ŘEMESLA A UMĚNÍ
Kachle a grafická tvorba
Kachle a medaile
Kachle a terakoty 154

DISTRIBUCE
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
POZNÁMKY KE KATALOGU
SEZNAM KATALOGOVÝCH POLOŽEK
KATALOG
PRAMENY A LITERATURA

Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2019, 765 str., 210 x 295 mm, ISBN 978-80-87828-46-5