Kamenná katedrála

Kamenná katedrála
ISBN: 978-80-7075-907-3
Availability: in stock
including VAT
your price260,00 Kč
ps
Václav Rybařík

Kamenná katedrála


O katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze toho bylo od konce 18. století napsáno tolik, jako o málokteré stavbě u nás. Převážně šlo ale o její popisy, průvodce, nebo i monografie, zabývající se především historií, architekturou a uměleckou výzdobou katedrály. Tato kniha je zaměřena spíše na materiálovou podstatu stavby, kterou až na výjimky tvoří různé druhy našich i cizích přírodních kamenů. Čtenář se v ní proto kromě všeobecně známých údajů dozví o tom, z jakých kamenů byla katedrála stavěna, zdobena a opravována.
Tím kniha přispívá k ucelenějšímu pohledu na naši největší kamennou sakrální stavbu a prvořadou národní kulturní památku.

Obsah:

Úvod

Stavební dějiny katedrály v kostce
Kámen v historii stavby, výzdoby a oprav katedrály
Katedrálou krok za krokem
Exteriér
Interiér
Výběr prací o katedrále a jejích částech, publikovaných od roku 2000
Deset kapitol z kamenné historie a současnosti katedrály
Povaha a původ přírodních kamenů v chrámu sv. Víta
Dovozy kamene v účtech svatovítské hutě z let 1372-1378
K článku dr. I. Hlobila o původu opuky parléřovských děl v účtech svatovítské hutě
Zpráva o prohlídce kamenných částí jižního průčelí křížové lodi katedrály sv. Víta na Pražském hradě
Povaha a původ kamenů velké jižní věže katedrály sv. Víta
Ke vzniku a osudům sochy sv. Václava ze Svatovítské kaple katedrály sv. Víta
Povaha a původ kamenů v gotické části katedrály sv. Víta
Novověká kamenná schoařská díla v katedrále sv. Víta v Praze
Epitafy a náhrobní kameny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
Náhrobky malíře Hanse von Aachena a jeho matky a dcer v katedrále sv. Víta v Praze

Česká geologická služba, Praha 2016, 175 x 245 mm, 200 str., ISBN 978-80-7075-907-3