Kapitoly z osvobození Československa

Kapitoly z osvobození Československa
ISBN: 978-80-200-2781-8
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena350,00 Kč
ks
Jan Němeček a kol.

Kapitoly z osvobození Československa

Téma osvobození Československa z nacistické nadvlády a událostí posledních dní druhé světové války na našem území nepřestává přitahovat čtenáře ani po více než 70 letech. Publikace ve dvaačtyřiceti studiích předních českých a slovenských historiků přináší nejen široké veřejnosti, ale také středoškolským i vysokoškolským studentům základní rychlou orientaci v mnoha často diskutovaných problémech, jako je otázka československých prezidentských dekretů, ztráty Podkarpatské Rusi na přelomu let 1944/1945, osvobození Prahy a účast vlasovců na něm, československo-polský konflikt o Těšínsko, podoba česko-slovenského vztahu či dalších událostí spojených s koncem války a s Československem. Kniha rovněž obsahuje přehledné kalendárium událostí k jednotlivým dnům a medailonky některých zapomenutých osobností.

Obsah:
Na prahu svobody (Jan Němeček)
Návraty do vlasti (Jan Němeček)
Slovensko mezi válkou a mírem (Zlatica Zudová-Lešková)
Poslední týdny protektorátu a česká společnost (Blanka Jedličková)
Odtržení Podkarpatské Rusi 1944-1945 (Jan Němeček)
Sféry vlivu: Realita nebo mýtus? (Petr Prokš)
Rudá armáda v českých zemích (Zlatica Zudová-Lešková)
Krveprolití posledních týdnů války (Vojtěch Kyncl)
Potrestání válečných zločinců (Daniela Němečková)
Československý odboj a partyzánské hnutí na konci války (Zlatica Zudová-Lešková)
Místa utrpení a žalu: Koncentrační tábory (Vojtěch Kyncl)
Pochody smrti (Vojtěcj Kyncl)
Američané při osvobozování Československa (Petr Prokš)
Obléhání Dunkerque (Zlatica Zudová-Lešková)
Bombardování protektorátu (Vojtěch Kyncl)
1. československý armádní sbor při osvobozování Československa (Zlatica Zudová-Lešková)
Rumunská armáda v bojích za osvobození Československa (Emil Voráček)
Polská armáda při osvobozování českých zemí (Jiří Friedl)
Květnové povstání v českých zemích (Jaroslav Šebek)
Ostravsko-opavská operace (Jiří Friedl)
Pražské povstání (Vojtěch Kyncl)
Vlasovci na pomoc Praze (Jan Němeček)
Kapitulace Německa (Zlatica Zudová-Lešková)
Osvobození Prahy (Petr Prokš)
Návrat československé vlády a prezidenta (Jan Němeček)
Dekrety prezidenta republiky (Jan Kuklík)
Národní výbory (Jan Kuklík)
Osvobození: Repatriace a návraty (Jiří Friedl)
UNRA a Československo (Zlatica Zudová-Lešková)
Jak se připravoval odsun Němců (Jan Kuklík, Jan Němeček)
Divoký odsun (Jaroslav Šebek)
Stíhání válečných zločinců (Vojtěch Kyncl)
Retribuce a mimořádné lidové soudy (Daniela Němečková)
Československá armáda na konci války (Zlatica Zudová-Lešková)
Podoby česko-slovenského vztahu (Zlatica Zudová-Lešková)
Maďarská menšina v Československu (Eva Irmanová)
Obnova politického stranictví (Jaroslav Šebek)
Československo-polský konflikt o Těšínsko (Jiří Friedl)
Znárodnění (Jan Kuklík)
Osvobozenecké armády na území ČSR (Emil Vondráček)
Quo vadis, Čekoslovensko (Jan Němeček)

Kalendárium (Zlatica Zudová-Lešková, Emil Voráček)

Medailony:
Malvína Fantová-Friedmannová (Zlatica Zudová-Lešková)
Kamil Krofta (Jindřich Dejmek)
Alois Liška (Zlatica Zudová-Lešková)
Anna Pollertová (Blanka Jedličková)
Jevgenij Šesták (Jaroslav Šebek)
Ján Ušiak (Jaroslav Šebek)

Editorial
Výběr z literatury
Jmenný rejstřík