Karel IV. a Emauzy

Karel IV. a Emauzy
ISBN: 978-80-86890-92-0
Availability: in stock
including VAT
your price440,00 Kč
ps
Kateřina Kubínová a kol.

Karel IV. a Emauzy

Kniha shrnuje nejnovější poznatky o fundaci Karla IV. – klášteru Na Slovanech (Emauzy) a literární, především českojazyčné produkci doby Karla IV. Svými texty přispěli do knihy slavisté, muzikologové, bohemisté, literární vědci a historici dějin umění zejména z řad odborníků Akademie věd ČR. Texty vycházejí z příspěvků ze stejnojmenné konference z října roku 2016.
Autoři textů: Martin bažil, Klára Benešovská, Václav Čermák, Jan Dienstbier, David Eben, Matouš Jaluška, Martina Jamborová, Martina Kramarić, Kateřina Kubínová, Lukáš Matoušek, Petr Nejedlý, Adam Pokorný, Lukáš Reitinger, Petr Skalický, Tomáš Slavický, Jurij Snoj, Daniel Soukup, Miroslav Vepřek, Kateřina Voleková

Obsah:

Úvod. Kateřina Kubínová
Pohled zpět. Rozšířené úvodní slovo, pronesené při zahájení konference dne 5. října 2016. Klára Benešovská
Ke kořenům církevněslovanského písemnictví kláštera Na Slovanech. Václav Čermák
Českohlaholské písemnictví Emauzského kláštera a jeho jazyková podoba. Miroslav Vepřek
Staročeské Zrcadlo člověčieho spasnie ve starochorvatské literauře 15. století. Martina Kramarič
Strahovské hlaholské zlomky a jejich vztah k pražské chorální tradici. David Eben
Nobě objevený zlomek rukopisu hlaholského chorálu. Jurij Snoj
Píseň svatého Vojtěcha. Tradice písně Hospodine, pomiluj ny, svatovojtěšská legenda a pražský Slovanský klášter. Tomáš Savický
Hudební nástroje zobrazené v Emauzích. Lukáš Matoušek.
Karmelitáni a slovanští benediktini na Novém Městě pražském. Klára Benešovská
Král neb konvent? Otázky nad ikonografií emauzského typologického cyklu. Jan Dienstbier
Emauzský cyklus a liturgie. Kateřina Kubínová
Druhý a další životy středověkých nástěnných maleb v ambitu Emauzského kláštera. Petr Skalický
Výsledky restaurátosrského průzkumu dvou polí severního křídla ambitu kláštera na Slovanech. Adam Pokorný
Emancipace češtiny jako kulturního jazyka za vlády Karla IV. Petr Nejedlý
Jazyk staročeských rukopisů Korunovačního řádu Karla IV. Martina Jamborová
Mariánské hodiny v kontextu staročeského překladu žaltáře. Kateřina Voleková
Nebeský klid. Role světecké intervence ve staročeské rytířské epice. Matouš Jaluška
Krumlovský Liber depictus a jeho první čtenář. Lukáš Reitenger
Mor, masakr, Maria, Protižidovské aspekty pozdně středověké zbožnosti. Daniel Soukup.
Karel IV. jako služebník Antikristův? Obraz císaře v pozdně středověké masopustní hře Des entkrist vasnacht. Martin Bažil
Summaries
Seznam obrázků
Zkraky institucí
Citované rukopisy
Prameny
Lieratura
Rejstřík

Nakladatelství Artefactum, Praha 2017, rozměr 220 x 225 mm, 353 s, bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-86890-92-0