Karl Ernstberger. Život a dílo zapomenutého Wagnerova žáka.

Karl Ernstberger. Život a dílo zapomenutého Wagnerova žáka.
ISBN: 9788090496088
Availability: in stock
including VAT
your price540,00 Kč
ps
Lubomír Zeman, Michael Rund

Karl Ernstberger

Život a dílo zapomenutého Wagnerova žáka / Leben und Werk eines

vergessenen Wagner-Schülers


Dvojjazyčná publikace si klade za cíl představit dílo architekta Karla Ernstbergera, rodáka z Malovic u
Stříbra. Ernstberger se po studiích na Akademii výtvarných umění ve Vídni u Otto Wagnera a letech působení v kanceláři Leopolda Bauera usadil nejprve ve Stříbře a poté v Karlových Varech. Výraznou měrou se podepsal na tváři nejen Karlových Varů, ale i dalších měst v západních a severozápadních Čechách. Jeho tvorba oscilovala od oblíbených forem art deco až po ryze moderní funkcionalistické návrhy, jakým byla například zotavovna Morava v Tatranské Lomnici, na které v roce 1930 spolupracoval s předním českým avantgardním architektem Bohuslavem Fuchsem.

Obsah

Předmluva / Vorwort
Mladá léta / Junge Jahre
První světová válka / Erster Weltkrieg
Architektonická kancelář ve Stříbře / Architekturbüro in Mies
Karlovarské období / Karlsbader Zeitabschnit
Život po vyhnání / Leben nach Vertreibung
Katalog staveb / Katalog der Bauwerke
Seznam použitých zdrojů / Quellenverzeichnis
Seznam vyobrazení / Abbildungsverzeichnis

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, Loket 2015, rozměr 205 x 240mm, 232 s., bar., bilingvní - česky a německy, ISBN 978-809049-6-088