Karl Kostka a Německá demokratická svobodomyslná strana v Československu v době před 2. světovou válkou

Karl Kostka a Německá demokratická svobodomyslná strana v Československu v době před 2. světovou válkou
ISBN: 978-80-86781-36-5
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Susanne Keller-Giger

Karl Kostka

a Německá demokratická svobodomyslná strana v Československu v době před 2. světovou válkou

Monografie o Karl Kostkovi (Carl Kostka, 1870-1957), senátoru a posledním demokratickém německém starostovi města Liberce, jakož i o Německé demokratické svobodomyslné straně (Deutsche Demokratische Freiheitspartei), jejímž předsedou byl tento muž až do jara 1939, nám nabízí pohled na zápasy o porozumění mezi Němci a Čechy v časech první Československé republiky, které tato malá strana – nakonec ovšem neúspěšně - sváděla.
Ani poslední léta Kostkova života nebyla prostá hořkosti. Po nacistických šikanách v době protektorátu a manželčině násilné smrti v poválečných zmatcích žil Karel Kostka s oběma svými dětmi izolovaně a téměř zapomenut v Praze až do svého skonu v r. 1957.

Stručný obsah:

Úvod
Struktura knihy
K pramenům
Ke stavu bádání
Upozornění čtenářům

1. část (1. světová válka - 1928)
Od založení Německé demokratické strany svobodomyslné do sloučení s Roscheho skupinou
    Národnostní rivalita mezi Čechy a Němci v 19. století
    Společný stát pro Čechy a Slováky: k situaci v letech 1918/19
    Založení Německé demokratické strany svobodomyslné (Deutschdemokratische Freiheitspartei, DDFP)
    Německé strany v parlamentu - setrvání v nemilovaném státě?
    Vládně kritický aktivismus DDFR

2. část (1928 - 1935)
Roscheho skupina a DDFP v DAWG: mocenský boj nacionálních a liberálních sil
    Odvrat DAWG od aktivistické vládní politiky
    Volání po sjednocujícím hnutí - zlomový rok 1933
    DAWG se rozpadá

3. část (1935 - 1939)
DAWG/DDFP pod vedením libereckého starosty a senátora Karla Kostky
    Nový začátek DAWG/DDFP za ztížených podmínek s novým vedením
    Mezi novým začátkem a rezignací - politika DAFG/DDFP po parlamentních volbách
    Od Benešovy návštěvy v Liberci až po dohody o národnostním vyrovnání vlády v Praze
    1937 - Hluboký propad aktivistů po nadějném začátku roku
    Skrytý teror a vynucené glajchšaltování v severních Čechách v létě 1937
    Senátor Kostka - obětovaný pěšec Všeobecného německého textilního svazu
    Kostkova role při odporu "zbylých aktivistů" proti rozbití Československa
    Deutsche Stimmen demokratický týdeník Karla Kostky a Waldemara Quaisera
    "Glajchšaltování", teror a nebezpečné reformní plány - list Deutsche Stimmen k situaci Němců v  Československu na sklonku léta 1938
    Poslední týdny před Mnichovskou dohodou
    Mnichovská dohoda - zrada evropských velmocí na Československu

4. část (1939 - 1957)
Proměnlivý podzim života Karla Kostky v Praze
    Přežívání za 2. světové války
    Tragické "osvobození" a podzim života v Praze

Doslov
Poděkování

Index

Zdroje a literatura
Zkratky
Místní jména německy/česky
Jmenný rejstřík

Agentura Pankrác, Praha 2018, rozměr 148 x 210 mm, 239 s., čb, česky, ISBN 978-80-86781-36-5