Karlín - nejstarší předměstí Prahy

Karlín - nejstarší předměstí Prahy
Availability: in stock
including VAT
your price467,00 Kč
ps
Zdeněk Míka

 

Karlín - nejstarší předměstí Prahy


Cílem výstavy a publikace je seznámit širokou veřejnost s historickým a kulturním dědictvím této perspektivní pražské čtvrti Karlín. Po povodni roku 2002 prochází Karlín razantními stavebními proměnami, které stále výrazněji směřují k přeměně nejstaršího pražského předměstí ve výraznou prosperující pražskou čtvrť. Ovšem zvláště proto je prospěšné představit občanům i investorům historický kontext tohoto místa. Výstava s publikací budou historickým obrazovým průvodcem ulicemi Karlína a jeho hospodářským a společenským životem v minulosti. Akcent bude položen na období od 19. do poloviny 20. století, objeví se zde především materiály obrazové, fotografie, pohlednice, grafiky, obrazy i archivní doklady dokumentující historii Libně v minulosti. Tyto dokumenty budou doplněny také exponáty trojrozměrnými a v menší míře archeologickým materiálem, pocházejícím přímo ze zdejšího katastrálního území. Pozornost bude věnována zejména historii novověku až současnosti. Půjde o mapování a dokumentaci průmyslové zástavby 19. a počátku 20. století, která zanikla převážně v průběhu 20. století i v době nedávné, a díky současnému stavebnímu ruchu, měnícímu velmi podstatně i dnešní tvář Karlína, se objevuje ve zcela nové, mnohdy již značně archeologizované podobě.

Obsah:

Úvodem
1. Území Špitálka v období pravěku a středověku
2. Špitálsko na počátku novověku
3. Vznik Invalidovny
4. Osídlení Špitálska na přelomu 18. a 19. století
5. Založení Karlína a jeho vývoj v první polovině 19. století
6. Vznik říčního nákladního přístavu a plynárny
7. Kostel sv. Cyrila a Metoděje
8. Vývoj Karlína v druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Celkové pohledy
náměstí
Královská (Sokolovská) ulice
Palackého (Křižíkova) a Žizkovská (Pernerova) ulice
Nábřeží a ostrovy
Přístav a Pobřežní ulice
Karlínská radnice
Školní budovy
Občasnká záložna
Ze starého Karlína
Nový Karlín
Vojenský a evangelický hřbitov
Soubor fotogafií, pořízených karlínskou obcí pro českoslovanskou národopisnou výstavu roku 1895
Hospodářská a průmyslová výstava na Rohanském ostrově r. 1864
Společenský život a významné události v Karlíně
Návštěvy císaře Františka Josefa I. v Karlíně
Divadlo v Karlíně
Sokolská jednota v Karlíně a počátky sportování v Karlíně
Počátky sportu
Povodeň roku 1890
První světová válka 1914-1918
9. Průmyslový Karlín
Strojírna Breitfeld, Daněk a spol.
Strojírna Havelka & Mesz, závod bratří Janoušků
Elektrotechnický závod F. Křižíka a obecní elektrárna v Karlíně
10. Změny v železniční dopravě
Karlín po vzniku Velké Prahy
Seznam použitých zkratek institucí, které zapujčily materiály pro knihu
Seznam obrazové přílohy
Výběr z literatury