Karolinum

Karolinum
Availability: in stock
including VAT
your price340,00 Kč
ps
Josef Petráň

Karolinum

 
Karolinum (2010) druhé, upravené a rozšířené vydání publikace o dějinách budovy Karolina v sepětí s výukou a slavnostmi Univerzity Karlovy. Autor líčí jeho stavební vývoj, pozornost věnuje zejména novodobým přestavbám podle projektů architektů J. Fragnera a T. Šantavého. Pojednává však též o slavnostech, zejména inauguracích rektora, imatrikulacích a promocích, popisuje scénáře slavností a insignie při nich užívané, obřadní oděvy, sceptra, medaile na řetězech důstojenství. Příloha obsahuje příslušné texty užívané v rituálech, jsou tu uvedeny i proměny oficiálních názvů pražského univerzitního vysokého učení. Bohatý obrazový doprovod tvoří kromě rozsáhlého souboru aktuálních barevných fotografií objektu a historických předmětů, historické černobílé snímky, grafika i stavební a situační plány.

Obsah:
První kolej pražské univerzity
Karolinum v dějinách Univerzity Karlovy
Moderní rekonstrukce historické budovy
Obřady univerzitních slavností
Dnešní obřady slavností ve Velké aule Karolina
Insignie a obřadní oděvy
Přílohy
Seznam vyobrazení