Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století

Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století
ISBN: ISBN 978-80-908925-1-4
Availability: in stock
including VAT
your price1 600,00 Kč
ps
Jaroslav Panáček
Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století

Česká Lípa byla ve 40. letech 19. století hned po Praze nejvýznamnějším střediskem potiskování textilu v celé tehdejší rakouské monarchii. Bohatě výtvarně vypravená kniha, kterou vydává Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, je prvním komplexním zpracováním historie kartounek, tedy továren na potiskování textilu, v České Lípě od sklonku 18. do první poloviny 20. století.

Obsah:

ÚVOD
Stav bádání o historii českolipských kartounek
Technologie potiskování textilu
Rozmach textilní výroby a počátky potiskování textilu (stručný nástin)
KARTOUNKY V ČESKÉ LÍPĚ
MICHELOVAA RICHTEROVA KARTOUNKA
WEDRICHOVA KARTOUNKA
GRAFOVA KARTOUNKA
KIRCHBERGOVAA HAMPELOVA KARTOUNKA
ELBELOVA A MÚLLEROVA KARTOUNKA
INTERMEZZO
Potiskovací formy
Kartounové vzorníky
Expozice a sbírka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
Hmotné prameny v jiných muzejních sbírkách
LANGEROVA, THUMEHO A ROSENTHALOVA KARTOUNKA
KARTOUNKA ZIEGLER & WEBER
MÚLLEROVA A THUMEHO KARTOUNKA
HAMPELOVA A ROSENTHALOVA KARTOUNKA
SCHREINEROVA KARTOUNKA
DALŠÍ ZPRÁVY O KARTOUNKÁCH V ČESKÉ LÍPĚ
EPILOG
POZNÁMKY
PRAMENY, LITERATURA a POUŽITÉ ZKRATKY
RESUMÉ, BILDANLAGE
SUMMARY, PICTORIAL SUPPLEMENT

Vlastivědný spolek Českolipska, 2023, rozměr 31 x 30 cm, počet stran 320, česky, ISBN 978-80-908925-1-4