Kašpar Šternberk

Kašpar Šternberk
ISBN: 80-7037-034-3
Availability: in stock
including VAT
your price20,00 Kč
ps
Jiří Majer
Kašpar Šternberk
1761-1838

Šternberkův život a dílo je součástí doby velkých převratů v dějinách lidstva na přelomu 18. a 19. století. Jejich trasu v duchovním vývoji vyznačilo osvícenství, politické a společenské důsledky francouzské revoluce a v ekonomice přechod k hospodářskému liberalismu. Společně vytvářely novou strukturu rodící se společnosti průmyslového věku. Šternberk dobové signály pečlivě sledoval a jejich rozborem se snažil vyvodit směr pro svou životní orientaci. Našel jej ve službě rodné zemi a svému národu. Proto jeho vědecké a společenské angažování v neklidné době na rozhraní dvou epoch podnes neztratilo na své aktuálnosti.
(výňatek z Úvodu knihy)

Obsah:

Úvodem
Léta zrání
Působení v cizině
Výzkum v přírodních vědách
Organizování vědecké činnosti v Čechách
Podpora českého hospodářského rozvoje
Šternberkův význam a odkaz
Prameny a literatura k životu a dílu Kašpara Šternberka

Národní technické muzeum, Praha 1994, rozměr 150 x 210 mm, 54 s., čb., česky, ISBN 80-7037-034-3