Katalog expozice Architektura, stavitelství, design

Katalog expozice Architektura, stavitelství, design
ISBN: 978-80-7037-233-3
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Petr Krajči, Martin Ebel, Jana Johana Pauly, Lukáš Hejný

Katalog expozice Architektura, stavtelství, design

Stálá expozice architektury, stavitelství a designu nabízí výběr toho nejlepšího z rozsáhlých sbírek architektury a stavitelství, shromažďovaných od založení muzea v roce 1908. Doplňuje ji reprezantativní část sbírky svítidel nejmladšího muzejního oddělení, které se věnuje sbírkám designu. Vzhledem k úzkému propojení muzejního spolku s pražskými odbornými kruhy převažují pražské stavby. Sbírka zahrnuje období od druhé poloviny 19.století po počátek 90. let století dvacátého.

Obsah

Úvodní slovo generálního ředitele
Někollik vět o expozici
Sbírky architektury a stavitelství
 • V monarchii a první republice 1908-1938
 • Za protektrátu a v socialismu 1939-1989
 • Od listopadu k nové expozici 1989-2014
Sbírka průmyslového designu, 1994-2014
Tvář nové expozice - prostorové členění a výtvarné řešení
Respirium
Výstavní sál
 • O architektuře, stavitelství a designu
Devatenácté století
 • Historismus v české architektuře
 • Velké pražské veřejné stavby
 • Architektonická kresba 19. století a cesty do Itálie
 • Bydlení v 19. století
 • Stavitelství 19. století a nové materiály
 • Umělecké řemeslo na stavbách
 • Litina a příhradové konstrukce - nové fenomény
 • Pracovna architekta a stavitele 19. století
 • Osvětlování v 19. století
Dvacáté století
 • Secese a moderna
 • Veřejný prostor v době secesní
 • Jan Kotěra
 • Geometrická secese a moderna
 • Neuskutečněné pražské vize
 • Český architektonický kubismus
 • Veřejný prostor v době kubismu
 • Dvacátá léta - tradicionalismus a dekorativismus proti purismu a konstruktivismu
 • Purismus
 • Průčelí veřejných budov ve dvacátých letech
 • Funkcionalismus
 • Moderní bydlení
 • Veřejné stavby první republiky - státní pavilony i moderní kostely
 • Světelná reklama ve dvacátých a třicátých letech
 • Fenomén Zlín
 • Stavitelství 20. století
 • Železobeton a sklo
 • Architektonická kresba a fotografie architektury mezi válkami
 • Pracovna architekta a stavitele první poloviny 20. století
 • "Sorela"
 • Skryté hodnoty poválečné architektury
 • SIAL - Sdružení inženýrů a architektů v Liberci
 • Etická architektura sedmdesátých a osmdesátých let
Vitrína se svítidly
Malá galerie

Poznámky
Literatura
Seznam exponátů
Jmenný rejstřík
Abstract

Národní technické muzeum, Praha 2015, rozměr 165 x 245 mm, 293 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-233-3