Katalog expozice Hutnictví

Katalog expozice Hutnictví
ISBN: 978-80-7037-239-5
Availability: in stock
including VAT
your price320,00 Kč
ps
Irena Laboutková - Josef Petrik
Katalog expozice Hutnictví

Obsah:

Úvodní slovo generálního ředitele
Hutnická sbírka a expozice hutnictví Národního technického muzea v Praze
Z historie hutnických expozic NTM
Vstupní prostor expozice
Technický a historický vývoj oboru
   Nejstarší vývojové období
   Středověké železářství
   Nepřímá výroba železa, období feudálního hutnictví
   Průmyslová revoluce
   Novodobý vývoj hutnictví od 1. světové války do roku 1989
Železo a společnost
   Železo a mytologie
   Železo a válka
   Železo a řemeslo
   Železo a umění
Interaktivní a dětský kout
Schéma vývoje výroby železa
Poznámky
Literatura
Seznam exponátů
Abstract

Národní technické muzeum, Praha 2014, rozměr 168 x 245 mm, 264 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-239-5