Ke kněžství ženy

Ke kněžství ženy
ISBN: ISBN 978-80-246-5173-6
Availability: in stock
including VAT
your price140,00 Kč
ps
Lucie Šmídová, Mireia Ryšková

Ke kněžství ženy

Otevřít diskusi o roli a místě ženy v katolické církvi, zvlášť vedenou touhou po kněžství, vyžadovalo v 80. letech 20. století velikou osobní odvahu. Budoucí docentka teologie a výrazná postava české církve Mireia Ryšková nalezla partnera k dialogu ve faráři, teologovi a bývalém politickém vězni Josefu Zvěřinovi, který byl pro svého otevřeného ducha již tehdy v neoficiálních církevních strukturách uznávanou autoritou. Korespondenci těchto dvou osobností v knize rámují další texty, včetně dobových dokumentů, které přibližují postavení žen v tehdejším Československu i soudobou církevní praxi a od konfesijních textů velmi osobní povahy vykračují směrem k teologickým, duchovním i společenským aspektům otázky po možném svěcení žen.

Obsah:

Poděkování
Úvodem (Lucie Šmídová)
„Teologie ženy" Josefa Zvěřiny (Mireia Ryšková)
Korespondence Josefa Zvěřiny a Mireii Ryškové (1980 - 1986)

Přílohy
Dopisy Mireii Ryškové Bohu
Diskuze k tématu žena v církvi v časopise Informace o církvi (1986)
Mireia Ryšková : Dodatek po 40 letech

Biografické medailony
Josef Zvěřina
Mireia Ryšková

Seznam zkratek
Ediční poznámka

Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 250 x 145 mm, 83 s., čb., ISBN 978-80-246-5173-6