Klárov

Klárov
ISBN: 978-80-7075-965-3
Availability: in stock
including VAT
your price195,00 Kč
ps
Petr Maděra

Klárov


První díl publikace věnované pražskému Klárovu je zaměřen především na historii areálu bývalého Klarova ústavu slepců, kde dnes sídlí Česká geologická služba, a na jeho nejbližší okolí. Kromě podrobného popisu budov a jejich umělecké výzdoby se autor věnuje zajímavým osudům představitelů rodu Klarů a jejich spolupracovníků, začasté umělců či lidumilů nevšedního charakteru, talentu a píle. Neopomíjí pochopitelně ani jejich slepé svěřence a dotýká se i mnoha dalších zajímavých faktů a souvislostí, včetně blízkého vztahu Aloise Klara a Karla Hynka Máchy, založení a počátků působení české kongregace boromejek nebo návštěv císaře Františka Josefa I. či Ottly Kafkové. Závěrečná část knihy, koncipovaná jako podrobný průvodce, provede návštěvníky ústavní kaplí sv. Rafaela. Text bohatě doprovází unikátní historické fotografie a plány.

Obsah:

Úvodem

Místo pod Bruskou
Libec
Dřevní ohrada na pozemku ústavu
Mlýn na Brusnici

Otec slepců a básníků
Na severu Čech
Alois, Josef a Rosina
Profesore řecké filologie
Ústav pro slepé děti
Spisovatel a mecenáš
Mácha a Klar
Těžký zármutek
Ústav pro dospělé slepce

Paul Klar der Sohn
Ve službách gubernia
U počátků výtvarné kritiky v Čechách
Středobodem dění

Stavitelem empírového ústavu
Audience u císaře
Smělé plány
Základní kameny
Nekonečné budování
Milosrdné sestry
Bouřlivé časy
Vzpoura ve tmách
Statek pod Daliborkou
Pavel bilancuje
Pod velením Bešína

Poslední z rodu Klarů
Dostavba a modernizace ústavu

Ve dvacátém století
Druhá budova ústavu
Ústav po vzniku československého státu
Úřad a jídelna v kapli
Prázdný bazén ve státním zastupitelství
Česká geologická služba
Tajemství věže
Ve službách české geologie

Empírová budova a její výzdoba

Vybraná literatura
Obrazový materiál
Poděkování

Česká geologická služba, Praha 2019, 134 str., 175 x 225 mm, ISBN 978-80-7075-965-3