Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni

Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni
ISBN: 80-246-0695-X
Availability: in stock
including VAT
your price360,00 Kč
ps
Jaroslav Kadlec

Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni

Kniha profesora Jaroslava Kadlece je věnována dějinám významného třeboňského kláštera augustiniánů kanovníků od jeho vzniku v roce 1367 až do zrušení v roce 1785. Autor sleduje všechny stránky života klášterní komunity a jejích poddaných. Popisuje klášterní hospodářství, zachycuje morální profil a činnost významných osobností kláštera a analyzuje duchovní a kulturní význam kláštera pro české středověké a raně novověké dějiny. Knihu, která vznikla během padesátých let 20. století, připravila k vydání a doplnila profesorka Zdeňka Hledíková. Publikace obsahuje obrazovou dokumentaci a rejstříky.

Univerzita Karlova v Praze, Praha 2004, 160 × 230 Mm, 340 str., ISBN 80-246-0695-X